تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی

این پرسشنامه توسط سید یعقوب موسوی و همکاران ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف اخلاق ترافیک شهروندی می باشد.

این پرسشنامه دارای 9 سوال و 3 بعد:

  • تعهدات اجتماعی
  • سرمایه اجتماعی
  • آنومی اجتماعی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی تایید شده است.

اخلاق شهروندی

عموما وقتی صحبت از ترافیک به میان می آید، توجه عموم افراد به سمت ترافیک شهری ناشی از توقف خودرو جلب می شود و این تداعی تا حد زیادی درست است اما هر ترافیکی به معنای ترافیک خودرو نیست! امروزه یکی از مسائلی که مورد توجه کارشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است، اخلاق ترافیک شهروندی است و اشتباه نکنید این اصطلاح هیچ گونه ارتباطی با ترافیک شهری ندارد!

اخلاق ترافیک شهری اشاره به این مسئله دارد که شهروندان هر جامعه نسبت جامعه ای که در آن زندگی می کنند و نسبت به یکدیگر یعنی اعضای آن جامعه مسئولیت و تعهداتی دارند. به عبارت ساده تر هر شهروندی نسبت به دیگر شهروندان و نهاد های اجتماعی وظایفی بر عهده دارد و این وظایف همان اخلاق ترافیک شهروندی می باشد.

لازم به ذکر است، اخلاق شهروندی به عنوان مجموعه تعهدات عمومی در چارچوب رفتارهای اجتماعی قابل شکل گیری است. فکوهی پژوهشگری است که رفتار شهروندی را وظایف شهروندان در یک شهر در قبال دیگر شهروندان و نهادهای اجتماعی تعریف کرده است.

در حیطه اخلاق ترافیک شهروندی، مفاهیم و اصطلاحات مهمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که از مهم ترین این مفاهیم، وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری در شهر، قانون مندی و هنجاری پذیری است. اخلاق ترافیک شهروندی قابل اندازه گیری است و آن را با شاخص هایی همچون حقوق شهروندی، میزان مشارکت مدنی، میزان تعاون جمعی، همکاری، میزان مسئولیت پذیری مدنی مورد ارزیابی قرار می دهند.

از طرف دیگر اخلاق ترافیک شهروندی اشاره به میزان تعهد و پایبندی شهروندان در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دارد و به این مسئله اشاره می کند که هر شهروندی موظف به رعایت قوانین در حین رانندگی می باشد. مشخصا هرچه میزان پایبندی به اخلاق ترافیک شهروندی بیشتر باشد، رعایت قوانین بهتر صورت می گیرد و در نهایت وقتی قوانین رعایت شود، از حجم ترافیک شهری کاسته می شود.

در این پرسشنامه اخلاق ترافیک شهری از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ تعهدات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آنومی اجتماعی سه بعد مرتبط با اخلاق ترافیک شهری است. به نظر شما اخلاق ترافیک شهری با چه ابعاد دیگری در ارتباط است؟

در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر ابعاد مختلف اخلاق ترافیک شهروندی داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر که توسط این محقق ساخته شده است، استفاده کنید و به اطلاعات خوبی در این زمینه دست پیدا کنید.

 
 

 

 

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی چیست؟

ارزیابی اخلاق ترافیک شهری هدف ساخت این پرسشنامه است.

این پرسشنامه چند سوال دارد؟

این پرسشنامه 9 سوال دارد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام