آزمون دومینو (D70)

آزمون دومینو (D70)

برای ارزیابی هوش می توان از انواع آزمون های کلامی و غیر کلامی استفاده کرد. آزمون دومینو (D70) با 44عکس برای سنجش عامل G هوش ساخته شده است و دارای نمره گذاری است

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام