پرسشنامه ميزان صبر

پرسشنامه ميزان صبر

صبر یک ویژگی مثبت به حساب می آید و در علم روان شناسی مترادف سر سختی است. پرسشنامه ميزان صبر به سنجش میزان صبر در افراد پرداخته و نمره گذاری و اعتبار نیز دارد.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام