پرسشنامه گردشگری

پرسشنامه گردشگری

گردشگری فرآیند گشت و گذار و سفر به کشور های دیگر است. گردشگری با دلایل متفاوتی ممکن است رخ دهد. پرسشنامه گردشگری به سنجش عوامل موثر بر گردشگری می پردازد.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام