تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
تست طرحواره های ناسازگار یانگ (YEMSQ)
 • توضیحات محصول
 • دیدگاه ها (1)
 • سوالات متداول

چرا باید تست طرحواره های ناسازگار یانگ (YEMSQ) را انجام دهم؟

از تست طرحواره که با نام تله های زندگی یا تله های شخصیت هم به کار می رود؛ با اهداف زیر استفاده می شود:

 • خودشناسی و ارزیابی الگوهای ناکارآمد در زندگی
 • مشاوره شغلی و مشاوره تحصیلی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • انجام مطالعات و پژوهش های علمی
 • این تست در بسیاری از مراکز مشاوره و تحقیقاتی مورد استفاده می شود.

ویژگی های تست طرحواره یانگ

 • نسخه سوم تست طرحواره های ناسازگار که تحت عنوان تله های شخصیت یا تله های زندگی شناخته می شود، دارای 232 سوال است.
 • این تست 18 طرحواره ناسازگار را ارزیابی می کند.
 • آزمودنی باید به سوالات این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 6 درجه ای پاسخ دهد.
 • 18 طرحواره ای که در این تست ارزیابی می شود، زیر مجموعه 5 حوزه می باشد.
 • انجام این تست به حل ریشه ای بسیاری از مشکلات و رفتارهای آسیب رسان کمک می کند.
 • طرحواره هایی که در این تست مورد بررسی قرار می گیرد با نیاز های اساسی برآورده نشده در دوران کودکی در ارتباط است؛ این نیازهای برآورده نشده زمینه را برای بروز الگوهای ناسالم فراهم کرده است.

تفسیر نسخه حاضر تست طرحواره های چه ویژگی هایی دارد؟

تفسیری که پس از پاسخ به سوالات این تست دریافت می کنید، یک تفسیر دقیق و کلی می باشد. تفسیر این تست دارای برخی مزایا و ویژگی ها می باشد. برخی از مزایای تفسیر این تست عبارت اند از:

 • خلاصه نمودار 18 طرحواره ناسازگار
 •  خلاصه نمودار 5 حوزه طرحواره
 •  تفسیر و توضیح کامل هر طرحواره متناسب با نمره آزمودنی
 •  ریشه تحولی طرحواره های ناسازگار در فرد
 •  ارائه راهکار برای طرحواره های ناسازگار
 • ارائه تمرین عملی برای طرحواره های ناسازگار در فرد
 •  معرفی فیلم برای هر 18 طرحواره به تفکیک
 •  پیش بینی امکان بروز اختلال شخصیت در فرد بر اساس طرحواره ها
 •  تفسیر علائم اختلال شخصیت و توضیح اختلالات به تفکیک

تاریخچه تست طرحواره های ناسازگار یانگ (YEMSQ)

اصطلاح طرحواره برای اولین بار توسط روان شناسی به نام جفری یانگ مطرح شد؛ این روان شناس آمریکایی با بررسی الگوهای تکراری رفتار در بیماران خود، به مفهومی تحت عنوان طرحواره دست پیدا کرد که پس از آن با انجام تحقیق و پژوهش های مختلف، یک رویکرد درمانی تحت عنوان طرحواره درمانی را بنیان نهاد.

طرحواره چیست؟

مجموعه باورهای عمیق، تکرار شونده و پایدار که در زندگی افراد تکرار شده و بر نحوه تعامل آن ها با دیگران و محیط اثر می گذارد، طرحواره نام دارد. عوامل مختلفی در شکل گیری طرحواره ها نقش دارد؛ وراثت و محیط یا به عبارت دیگر خلق و خو و خانواده از عامل مهم و تاثیر گذار در شکل گیری آن ها هستند.

طرحواره های ناسازگار اولیه، چگونه طرحواره هایی هستند؟

یانگ طرحواره های ناسازگار اولیه را قالب های ذهنی آسیب رسان، تخریب کننده و منفی تعریف کرده است که این قالب ها در اوایل زندگی رشد کرده و در طول زندگی تکرار می شوند و در گذر زمان ممکن است تغییر کنند.
یکی از عواملی که باعث در شکل گیری این قالب ها و تداوم طرحواره های ناسازگار اولیه تاثیر می گذارد، رفتارهای آسیب زا و سمی خانواده ها است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که طرحواره های ناسازگار اولیه نسبت به تغییرات مقاوم بوده و در موقعیت های مختلف بروز پیدا می کنند. این طرحواره ها روند زندگی و سرنوشت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند.

طرحواره ها در بروز شکست و ناکامی در زندگی نقش دارند و حتی می توانند باعث بروز و تداوم بسیاری از اختلالات روانی و بیماری ها شوند. اختلالات شخصیت، اختلالات خوردن، اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی برخی از انواع اختلالات بوده که ممکن است تحت تاثیر طرحواره ها به وجود بیاید.

5 حوزه طرحواره و 18 طرحواره ناسازگار کدام است؟

همان طور که پیش تر اشاره کردیم، 18 طرحواره های اولیه در 5 حوزه دسته بندی می شوند؛ در ادامه به بررسی این 5 حوزه و 18 طرحواره خواهیم پرداخت:

 • حوزه بریدگی و طرد

این حوزه شامل طرحواره های زیر است:

طرحواره رهاشدگی یا بی ثباتی؛ تجربه احساس مداوم که توسط دیگران ترک خواهند شد؛ علت به وجود آمدن این طرحواره بی توجهی والدین به نیازهای ابتدایی کودکان است.

طرحواره بی اعتمادی بد رفتاری؛ این افراد منتظر آسیب دیدن، مورد انتقاد گرفتن یا تحقیر شدن از سوی دیگران اند و فکر می کنند حقوق آن ها پایمال شده است.

طرحواره محرومیت هیجانی؛ فردی که این طرحواره را دارد، بر این باور است که نیازهای اولیه اش از سوی دیگران ارضا نمی شود و دیگران به او محبت، توجه یا مهربانی نمی کنند.

طرحواره نقص و شرم؛ فردی که این طرحواره را دارد فکر می کند دارای یک عیب و نقص بزرگ است و بی ارزش و حقیر می باشد.

طرحواره انزوای اجتماعی- بیگانگی؛ فردی که این طرحواره را دارد فکر می کند متفاوت از دیگران است و به گروه خاصی تعلق ندارد و فرد خاصی می باشد.

 • حوزه خودگردانی و عملکرد مختلف

این حوزه شامل طرحواره های زیر است:

طرحواره وابستگی- بی کفایتی؛ فرد دارای این طرحواره توانایی انجام مسئولیت های زندگی به صورت مستقل را ندارد و از کمک دیگران برای حل مسائل خود استفاده می کند.

طرحواره آسیب پذیری نسبت به بیماری و ضرر؛ این افراد دائما از وقوع یک حادثه فاجعه آمیز در هراس اند و فکر می کنند نمی توانند جلوی اتفاقات ناگوار را بگیرند.

طرحواره خود تحول نیافته- گرفتار؛ این فرد احساس صمیمیت بیش از اندازه با یکی از اعضای مهم زندگی دارد و همین باعث می شود تا فردیت او رشد نکند.

طرحواره شکست؛ فرد دارای این طرحواره احساس شکست در موقعیت های مختلف زندگی دارد و فکر می کند نسبت به همسالان خود شرایط خوبی ندارد یا فرد بی کفایت و نالایقی است.

 • حوزه محدودیت مختل

این حوزه شامل طرحواره های زیر است:

طرحواره استحقاق؛ فردی که طرحواره استحقاق داد خودش را نسبت به دیگران برتر می داند؛ او کارها را مطابق میل خود انجام داده و به نیاز دیگران توجه ندارد.

طرحواره ضعف خویشتن داری؛ این طرحواره اشاره به تحمل خستگی ها و ناکامی ها در انجام کارها دارد. این افراد رفتارهای تکانشی زیادی از خود نشان می دهند و نمی توانند هیجانات خود را آن طور که باید کنترل کنند.

 • حوزه دیگر جهت مندی

این حوزه شامل موارد زیر است:

طرحواره اطاعت؛ فردی که مبتلا به این طرحواره باشد بر این باور است که راه حل اجتناب از پیامد های منفی آن است که کنترل خود را به دیگران بسپارند. این افراد چون می ترسند توسط دیگران طرد یا نادیده گرفته شوند، دائما از دیگران اطاعت می کنند و تسلیم آن ها می شوند.

طرحواره ایثار؛ فردی که این طرحواره را داشته باشد به رفع نیازهای دیگران به صورت افراطی توجه کرده و نیازهای خودش را خواسته نیازهای دیگران می کند.

طرحواره تایید طلبی؛ فرد دارای این طرحواره تمایل به تایید شده و مورد توجه قرار گرفتن دارد و عزت نفس این افراد تا حدود زیادی به دیگران وابسته است.

 • حوزه گوش به زنگی

این حوزه شامل طرحواره های زیر است:

طرحواره منفی گرایی – بدبینی؛ فرد مبتلا به این حوزه دائما به جنبه های منفی زندگی نگاه کرده و جنبه های مثبت را در نظر نمی گیرد.

طرحواره بازداری هیجانی؛ فرد تمایلی به صحبت کردن در مورد هیجانات و احساسات خود ندارد.

طرحواره معیارهای سرسختانه یا عیب جویی افراطی؛ مبتلایان به این طرحواره دارای معیارهای سخت گیرانه افراطی در مورد رفتار و عملکرد خود می باشند و هر کاری را برای کامل بودن و ناقص نبودن انجام می دهند.

طرحواره تنبیه؛ این افراد بر این باورند که باید به خاطر گناهان و خطاهایی که دارند مجازات شوند و این افراد عیب و نقص خود و  دیگران را به راحتی نمی پذیرند.

شروع آزمون بصورت آنلاین
Tima
Tima
12 ماه قبل

بسیار عالی و‌ دقیق بود

نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

طرحواره ناسازگار یا تله های زندگی چیست؟

به مجموعه ای از احساسات، هیجان ها و افکار که رفتار ما را تحت تاثیر قرار می دهد، طرحواره می گویند. طرحواره ها از کودکی شکل میگیرند.

کاربرد تست طرحواره چیست؟

از این تست می توان برای بهبود زندگی فردی، زناشویی، مشاوره شغلی و تحصیلی و شناخت الگوهای نارکارآمد استفاده نمود.

تفسیر تست طرحواره های ناسازگار یانگ (YEMSQ) چه ویژگی هایی دارد؟

در تفسیر تست تست طرحواره های ناسازگار یانگ (YEMSQ) علاوه بر شناخت طرحواره های نارکارآمدتان، نکته ها و راهکارهای عملی برای بهبود آنان دریافت خواهیدتست طرحواره های ناسازگار یانگ (YEMSQ) کرد.

تست طرحواره های ناسازگار یانگ (YEMSQ) چیست؟

تست طرحواره های ناسازگار یانگ (YEMSQ) به سنجش 18 طرحواره ناسازگار در افراد می پردازد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام