بخش جدید تحت عنوان " تست های آنلاین " با تفسیر جامع در وبسایت ایکشو راه اندازی شد.
پرسشنامه ننگ چاقی

پرسشنامه ننگ چاقی

ننگ چاقی یکی از موارد تبعیض علیه افراد بر اساس وزن آن به شمار می رود و تاثیرات مخربی بر سلامتی فرد دارد. پرسشنامه ننگ چاقی به سنجش این مولفه پرداخته است.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام