پرسشنامه بهره وری

پرسشنامه بهره وری

پرسشنامه بهره وری ابزاری است جهت سنجش میزان بهره وری و استفاده صحیح افراد از وقتشان. این پرسشنامه دارای 13 سوال و نحوه نمره گذاری و تفسیر است.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام