بخش جدید تحت عنوان " تست های آنلاین " با تفسیر جامع در وبسایت ایکشو راه اندازی شد.
پرسشنامه سنجش نیاز های مازلو
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه سنجش نیاز های مازلو

این پرسشنامه توسط حمید اصغری پور و همکاران ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی سنجش نیازها در اشخاص بر اساس طبقه بندی نیازهای مازلو می باشد.

این پرسشنامه دارای 64 سوال و 5 بعد:

فیزیولوژیک، ایمنی، محبت، احترام، خودشکوفایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو تایید شده است.

هرم مازلو

آبراهام مازلو یک روان شناس انسان گرا است که شهرت زیادی دارد؛ ارائه نظریه سلسله نیازها و صحبت در مورد کارکردهای انسان سالم دو مورد از فعالیت های مازلو است که در شهرت و محبوبیت او نقش زیادی دارد. سلسله مراتب نیازهای مازلو یک نظریه جامع است که در طول زمان توسط روان شناسان مختلف مورد توجه قرار گرفته و کارکرد های مختلفی در روان شناسی اعم از بحث آموزش، ازدواج و غیره دارد.

سلسله مراتب نیازهای مازلو از 5 طبقه تشکیل شده است:

  • طبقه اول نیازها مربوط به نیازهای فیزیولوژیک است؛ نیازهای فیزیولوژیک نیازهای زیستی بوده و پایین ترین و پهن ترین سطح هرم را تشکیل می دهد؛ ارضای این نیازها تاثیر زیادی بر ارضای نیازها دارد. ارضای نیازهای فیزیولوژیک تاثیر زیادی بر حیات آدمی دارد. این نیازها شامل خوراک، پوشاک، مسکن و رابطه جنسی می شود.
  • طبقه دوم نیازها در برگیرنده نیازهای امنیتی می شود؛ این نیازها مرتبط با تجربه امنیت بوده و شامل زمان حال و آینده است. انسان برای داشتن یک زندگی شاد و آرام نیاز به امنیت و آرامش خاطر دارد.
  • طبقه سوم نیازها در برگیرنده نیازهای اجتماعی، وابستگی و تعلق است؛ این نیازها در برگیرنده تعلق خاطر، عشق، وابستگی و احترام است. هر انسانی نیاز دارد که توسط دیگران دوست داشته شود و دیگران را دوست بدارد.
  • طبقه چهارم نیازها در برگیرنده عزت نفس است؛ عزت نفس اشاره به ارزیابی مثبت و تصویر مثبت فرد از خود دارد؛ اگر فرد از سوی دیگران دوست داشته شود و احساس تعلق به دیگران داشته باشد، عزت نفسش ارتقا پیدا می کند.
  • طبقه پنجم که در راس هرم قرار دارد، نیاز به خودشکوفایی است؛ خودشکوفایی یعنی انسان تمام توانایی های بالقوه اش را بالفعل کند و به آنچه که باید و می خواهد دست پیدا کند. اگر همه نیازهای انسان ارضا شود، انسان به خودشکوفایی دست پیدا می کند.

هرم مازلو در طول زمان مورد بررسی های چندباره قرار گرفت و در نهایت متخصصان دو عامل دیگر به این هرم افزودند که این دو عامل شامل نیاز به درک پدیده ها و نیاز به زیبایی و نظم است. هرم مازلو همچون دیگر نظریه ها مورد انتقاد قرار گرفته است اما در نهایت این نظریه یک نظریه پرکاربرد و محبوب شناخته شده است.

در صورتی که تمایل به ارزیابی سنجش نیازها در اشخاص بر اساس طبقه بندی نیازهای مازلو بر اساس 5 بعد که شامل 5 نیاز سلسه مراتب مازلو می شود داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر استفاده کنید.

 
 

 

 

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه سنجش نیاز های مازلو چیست؟

ارزیابی سنجش نیازها در اشخاص بر اساس طبقه بندی نیازهای مازلو هدف ساخت این پرسشنامه است.

مولفه های هرم مازلو چیست؟

این هرم از پایین به بالا شامل نیاز‌هایی با عنوان فیزیولوژیک (غذا و پوشاک)، ایمنی (امنیت شغلی)، عشق و تعلق (دوستی)، احترام و عزت و شکوفایی است.

سلسله نیازهای مازلو چیست؟

سلسله مراتب نیازهای مازلو یک نظریه جامع است که در طول زمان توسط روان شناسان مختلف مورد توجه قرار گرفته و کارکرد های مختلفی در روان شناسی اعم از بحث آموزش، ازدواج و غیره دارد.

دو مولفه دیگر که بعدها به هرم مازلو اضافه شده، چیست؟

این دو عامل شامل نیاز به درک پدیده ها و نیاز به زیبایی و نظم است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام