تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز 

این پرسشنامه توسط هال و ادواردز در سال 1986 ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی معنویت در افراد از ابعاد مختلف می باشد.

این پرسشنامه دارای 47 سوال و 6 بعد:

آگاهی، پذیرش واقعی، ناامیدی، بزرگ نمایی، بی ثباتی، مدیریت برداشت می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز تایید شده است.

معنویت

معنویات نقطه مقابل مادیات قرار دارد؛ هر آنچه که با عالم عرفان و روح در ارتباط باشد، در زمره معنویات قرار می گیرد. در معنویات به دنبال معنا بوده و به امور دنیوی و مادی توجه چندانی نمی شود. معنویات با روحانیت در ارتباط بوده و با باطن هر چیز سر و کار دارد.

معنویت با امور قدسی، غیبی، الهی، عرفانی، ارزش های دینی و اخلاقی مرتبط بوده و به طور کلی به زندگی افراد معنا می بخشد.

زمانی که از نگرش های معنوی سخن می گوییم در واقع فقط با دین و آیین سر و کار نداریم؛ نگرش های معنوی در برگیرنده هر نگرشی است که به فرد احساس شادی، آرامش، شادی، امید، رضایت خاطر القا کند.
پس اینکه دین و مذهب را معادل معنویت بدانیم امری اشتباه است و معنویت دیدگاه های وسیع کلی تری را شامل می شود.

افراد در نگرش های دینی و معنوی با یکدیگر تفاوت دارند؛ عده ای اعتقاد و باور زیادی به خداوند دارند و عده ای دیگر خود را از هرگونه باور دینی جدا می دانند و خود را خدا ناباور معرفی می کنند. به طور کلی و به زبان ساده، افرادی که به معنویت باور دارند، خود را به یک وجود مقدس و متعالی چون خداوند متصل می دانند و در هر حال خود را به او نزدیک دانسته و از او برای حل مشکلات کمک می گیرند و به عبارتی به او توکل کرده و از او تمسک می جویند.

افراد فارغ از اینکه چه آیینی دارند و پیرو چه دینی هستند، می توانند به خداوند باور داشته باشند و بالعکس در مواقعی از او نا امید و مایوس شده و از از او روی برگردانند؛ هرچه باور معنوی افراد بیشتر باشد، احتمال روی گردانی او از خداوند کمتر می شود.

همچنین باور به معنویت باعث می شود که فرد تمایل به برقراری ارتباط  با آن نیروی متعالی یعنی خداوند داشته باشد و ارتباط میان فرد و آن وجود مقدس و متعالی محکم و تقویت شود.

معنویت در افراد مختلف از ابعاد متفاوت قابل بررسی و ارزیابی است؛ بر اساس آنچه در این پرسشنامه آمده است، آگاهی، پذیرش واقعی، ناامیدی، بزرگ نمایی، بی ثباتی، مدیریت برداشت از جمله ابعاد مرتبط با معنویت در افراد در نظر گرفته می شود. در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر سنجش معنویت در افراد مختلف داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز چیست؟

ارزیابی معنویت در افراد از ابعاد مختلف هدف ساخت این پرسشنامه است.

نگرش های معنوی در بردارنده چیست؟

نگرش های معنوی در برگیرنده هر نگرشی است که به فرد احساس شادی، آرامش، شادی، امید، رضایت خاطر القا کند.

ویژگی افرادی که به معنویت اعتقاد دارند؟

افرادی که به معنویت باور دارند، خود را به یک وجود مقدس و متعالی چون خداوند متصل می دانند و در هر حال خود را به او نزدیک دانسته و از او برای حل مشکلات کمک می گیرند و به عبارتی به او توکل کرده و از او تمسک می جویند.

معنویت به چه معناست؟

معنویت با امور قدسی، غیبی، الهی، عرفانی، ارزش های دینی و اخلاقی مرتبط بوده و به طور کلی به زندگی افراد معنا می بخشد. زمانی که از نگرش های معنوی سخن می گوییم در واقع فقط با دین و آیین سر و کار نداریم.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام