پرسشنامه منبع کنترل درونی هانا لوینسون
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه منبع کنترل درونی هانا لوینسون

این پرسشنامه توسط هانا لوینسون ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی منبع کنترل درونی افراد است.

این پرسشنامه دارای 24 سوال و 3 مولفه:

  • درونی بودن
  • شانس
  • افراد مسلط می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه منبع کنترل درونی هانا لوینسون تایید شده است.

راتر یک روان شناس و نظریه پرداز است. یکی از موضوعات مهمی که راتر در مورد آن نظریه پردازی کرده است و پس از آن محققان بسیاری در مورد آن تحقیق کرده و این موضوع را گسترش داده اند، مسئله مربوط به منبع کنترل یا کانون کنترل است. به طور کلی، منبع کنترل را می توان با علت پیامد های رفتاری در ارتباط است. منبع کنترل در انسان ها، درونی یا بیرونی است. انسانی که دارای منبع کنترل بیرونی می باشد یا به اصطلاح برون جو است، دیگران، سرنوشت، تقدیر، بخت یا اقبال را مسئول پیامد کارهایش می داند. اما بالعکس یک فرد درون جو یا فردی که منبع کنترل درونی دارد، به هنگام شکست یا موفقیت دیگران را مقصر نمی داند و خودش را در نتیجه به دست آمده تاثیر گذار می داند.

حال اگر شکست خورده باشد برعکس فرد برون جو، خودش را سرزنش می کند و یا خود انتقادی دارد و اگر موفق شود، موفقیت را در نتیجه تلاش های خودش می داند. فردی که منبع کنترل بیرونی دارد، هرگز فکر نمی کند که شاید خودش مسبب شکست شده یا خطایی که کرده به چه علت است او دیگران را سرزنش می کند و زمانی که موفقیتی به دست بیاورد باز هم دیگران را در این موفقیت تاثیر گذار می داند یا شانس را با موفقیت پیوند می زند. با نگاهی کوتاه به تاریخ، اقتصاد و ادبیات و غیره، به نمونه مثال های متعددی در مورد منبع کنترل درونی و بیرونی بر می خوریم.

ویژگی افراد دارای منبع کنترل درونی و بیرونی

افراد با منابع کنترل مختلف، ویژگی های رفتاری و شخصیتی متفاوتی دارند؛ مثلا یک فرد دارای منبع کنترل درونی، بر خودش باور دارد و می داند که با تلاش می تواند تغییرات بزرگی ایجاد کند؛ این فرد خود کنترلی بالایی دارد، فعالیت زیادی در اجتماع دارد، به راحتی دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد، میل به پیشرفت و خودشکوفایی در آن ها دیده می شود. جسارت از دیگر ویژگی های این افراد است و همین ویژگی باعث می شود که هیچ وقت منفعل نباشند. آسیب پذیری این افراد در برابر استرس نسبت به افراد با منبع کنترل بیرونی کمتر است.
فردی که منبع کنترل بیرونی دارد، منفعل تر، مضطرب تر، پرخاشگر تر، بدگمان تر بوده و از اعتماد به نفس پایین برخودار است. در صورت تمایل به ارزیابی منبع کنترل درونی می توانید از پرسشنامه معتبر و استاندارد منبع کنترل درونی هانا لوینسون استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

هدف از ساخت این پرسشنامه چیست؟

ارزیابی منبع کنترل درونی در افراد هدف ساخت این پرسشنامه است.

این پرسشنامه چند سوال دارد؟

این پرسشنامه 24 سوال دارد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

این پرسشنامه توسط چه کسی ساخته شده است؟

این پرسشنامه توسط هانا لوینسون ساخته شده است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام