پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

رفتار شهروندی چیست؟

رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از: رفتارهای بصیرتی و اختیاری، که به اثربخشی سازمان کمک می کند ولی صریحاً از جانب سازمان پاداشی دریافت نمی کند.

نمونه هایی از رفتارهای شهروندی عبارتند از: کمک به همکاران، کمک به پیشبرد سازمان فراتر از کار خـویش، داوطلب شدن برای فعالیت های خـارج از شـغل.

فرهنگ شهروندی

معرفی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

این پرسشنامه توسط اورگان و کانوسکی به منظور ارزیابی رفتار شهروندی در مولفه های زیر ساخته شد:

  • نوع دوستی
  • وجدان
  • جوان مردی
  • رفتار مدنی
  • ادب و ملاحظه

پرسشنامه OCB دارای 15 سوال است که جواب هر سوال به صورت لیکرت پنج درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم می باشد.

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

 
 

 

 

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) چه کاربردی دارد؟

این پرسشنامه به بررسی رفتار های شهروندی هر فرد در پنج مولفه جوانمردی، ادب، رفتار مدنی، وجدان و نوع دوستی می پردازد.

آیا این پرسشنامه دارای نمره گذاری است؟

بله، این پرسشنامه دارای تفسیر و نمره گذاری می باشد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام