مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر (RLOC)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (3)
  • سوالات متداول

کنترل درونی و بیرونی

در روانشناسی، کانون کنترل آن است که افراد کنترل رویدادهای زندگی و نتایج آن را به وسیله خودشان باور داشته باشند یا در مقابل آن را به نیروهای خارجی فراتر از کنترل خود نسبت دهند، که این موضوع در سال 1954 توسط راتر گفته شد.

 کانون کنترل می‌تواند درونی (باور به اینکه زندگی فرد می‌تواند به وسیله خودش کنترل شود) یا بیرونی (باور مبتنی بر کنترل زندگی توسط عوامل بیرونی از قبیل شانس، سرنوشت، اعمال دیگران که خارج از محدوده کنترل خود فرد است) باشد.

افراد با کانون کنترل درونی، رویدادهای زندگی را عمدتاً ناشی از اقدامات فردی خود می‌دانند.

در مقابل افراد با کانون کنترل بیرونی، عوامل بیرونی همچون سطح دشواری امتحان یا معلم را سرزنش یا تحسین می‌کنند.

کنترل درونی یا بیرونی

معرفی مقیاس کنترل درونی و و بیرونی راتر (RLOC)

این پرسشنامه توسط جولیان بوت راتر در سال 1966 تدوین شد.

پرسشنامه RLOC با هدف شناسایی کنترل درونی و بیرونی و میزان انتظارات افراد از آن تدوین شد.

پرسشنامه منبع کنترل راتر دارای 29 سوال است که هر سوال دو جواب دارد.

راتر 23 سوال این پرسشنامه با هدف میزان انتظار فرد درباره منبع کنترل و 6 سوال دیگر را با هدف منحرف کردن آزمون دهنده از محتوای آزمون تدوین کرده است.

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

 
 

 

 

دانلود رایگان
کاربر ایکشو
4 هفته قبل

عالی

کاربر ایکشو
1 ماه قبل

عالیییی

کاربر ایکشو
11 ماه قبل

بسیار ممنون از پرسشنامه و مطالب عالی

نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر (RLOC) چیست؟

این پرسشنامه به سنجش کنترل درونی و بیرونی افراد می پردازد. منظور از کنترل درونی این است که مثلا فرد اتفاقات زندگی اش را به شانس نسبت می دهد، این یک کنترل بیرونی است و هنگامی که به عدم تلاش خودش نسبت دهد، این یک کنترل درونی است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نحوه تفسیر و نمره گذاری است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام