تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه احساس شهروندی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه احساس شهروندی

این پرسشنامه توسط علی یوسفی و همکارانش ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف احساس شهروندی در شهروندان می باشد.

این پرسشنامه دارای 16 سوال و 4 بعد:

  • احساس برابری فرصتی
  • احساس برابری قانونی یا توزیعی
  • احساس هویت سیاسی
  • احساس برابری مشارکتی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه احساس شهروندی تایید شده است.

هر انسانی در هر کشور و جامعه ای که زندگی کند، شهروند آن جامعه محسوب می شود؛ شهروند فردی است که به حق و حقوق فردی و جمعی خودش آگاه است و در موقعیت های مختلف می تواند از حقوقش دفاع کند. شهروند باید قوانین جامعه خودش را به خوبی بشناسد و پیرو قوانین باشد و اگر مطالبه ای دارد آن را بیان کند.

پس شهروند به معنای وابستگی یک فرد به یک جامعه انسانی بوده و این مفهوم در جامعه مدنی معنا پیدا می کند. شهروندان دارای هویت اجتماعی و فرهنگی بوده و در بستر جامعه به رشد اجتماعی و فردی دست پیدا می کنند. پس شهروند بودن فقط به معنای زیستن و سکونت داشتن در یک شهر یا جامعه انسانی نیست.

هرجامعه ای به شهروندان فعال نیاز دارد؛ شهروندانی که مشارکت فعالانه در مسائل و مشکلات جامعه داشته باشند، از اخبار و اطلاعات و آنچه در جامعه رخ می دهد آگاه باشند، شهروندانی که نگران آسایش و رفاه دیگر شهروندان باشند، شهروندانی که بر مبنای اصول اخلاقی رفتار کنند، شهروندانی که انتقاد صحیح از عقاید و ایده های اجتماعی داشته باشند، تصمیمات آگاهانه بگیرند و حس میهن پرستی و وطن پرستی داشته باشند و در نهایت به حقوق دیگران و شهروندان با نژاد و دین متفاوت احترام بگذارند.

شایان ذکر است شهروندی و شهروند بودن در بطن یک رابطه دو طرفه به وجود می آید و دو طرف این رابطه فرد و دولت می باشد؛ این رابطه زمانی شکل می گیرد و معنا پیدا می کند که شهروندان به دولت و دولت به شهروندان وفادار باشد و در این رابطه حمایت وجود داشته باشد.

مفهوم شهروندی

نتیجه یک پژوهش نشان می دهد، مفهوم شهروندی از سه بعد اساسی تشکیل شده است و این سه بعد شامل: برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی می باشد. در بعد مشارکتی شهروندان انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند و آزاد به انتخاب هستند. در بعد برابری قانونی به حقوق توزیعی و فرصتی توجه می شود و در خصوص هویت سیاسی تعهدات مدنی، هم ذات پنداری با اجتماع ملی مورد توجه است.

در این پرسشنامه احساس شهروندی در شهروندان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد؛ حساس برابری فرصتی، احساس برابری قانونی یا توزیعی، احساس هویت سیاسی، احساس برابری مشارکتی چهار بعد مرتبط با احساس شهروندی می باشد. در صورتی که تمایل به ارزیابی احساس شهروندی از ابعاد ذکر شده داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه احساس شهروندی چیست؟

ارزیابی ابعاد مختلف احساس شهروندی هدف ساخت این پرسشنامه است.

این پرسشنامه چند سوال دارد؟

این پرسشنامه 16 سوال دارد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام