پرسشنامه کفایت اجتماعی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه کفایت اجتماعی

کفایت اجتماعی یک جنبه اساسی رشد انسان به خصوص در دوران نوجوانی در نظر گرفته شده است. 

این پرسشنامه در سال 1990 توسط فلنر ساخته شد.

پرسشنامه کفایت اجتماعی دارای 47 است که جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت هفت درجه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم می باشد.

کفایت اجتماعی

این پرسشنامه دارای با چهار مولفه به سنجش میزان کفایت اجتماعی افراد به ویژه نوجوانان می پردازد که عبارتند از:

  • مهارتهای رفتاری
  • عامل آمایه های انگیزش و انتظارات
  • عامل مهارتهای شناختی
  • عامل کفایت هیجانی 

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

 
 

 

 

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه کفایت اجتماعی چیست؟

این پزسشنامه با 47 سوال در چهار بعد مختلف به سنجش میزان کفایت اجتماعی افراد به ویژه نوجوانان می پردازد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و اعتبار و روایی دارد؟

بله، این پرسشنامه درای روایی و اعتبار و نحوه نمره گذاری است.

آیا این پرسشنامه رایگان است؟

بله، پرسشنامه کفایت اجتماعی را به صورت رایگان در دسترس شما کاربران عزیز ایکیشو قرار داده ایم.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام