تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه تعلق اجتماعی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه تعلق اجتماعی

این پرسشنامه محقق ساخته است.

هدف از ساخت این پرسشنامه  بررسی میزان تعلق اجتماعی در افراد می باشد.

پرسشنامه تعلق اجتماعی دارای 8 سوال است.

احساس تعلق

احساس تعلق خاطر به جامعه یک حس با اهمیت است؛ مهم است که مردم یک کشور، مردمی که دارای فرهنگ و تمدن مشترک هستند و از منافع و سرنوشت مشترک برخوردارند، به کشور و جامعه خود احساس تعلق خاطر داشته باشند و خودشان را متعلق به یک جامعه بدانند و از فردیت فاصله گرفته و به "ما" بودن توجه داشته باشند.

احساس تعلق خاطر یک احساس مهم و حیاتی بوده و در برگیرنده پاسخ های عاطفی افراد به جامعه خود می باشد. تعلق اجتماعی باعث می شود یک جامعه از جامعه دیگر متمایز شود و افراد یک جامعه از دیگر جوامع با تمام ویژگی های مخصوص به خود متمایز شوند. تعلق اجتماعی در هویت یابی ملی نقش دارند و باعث پیوند و نزدیکی اعضای جامعه به یکدیگر می شود.

جامعه شناسان و پژوهشگران مختلفی در مورد احساس تعلق و وابستگی اجتماعی صحبت کرده اند؛ مارکوسکی والوور بر این عقیده است که وابستگی احساسی و احساس تعلق به اجتماع باعث انسجام، تقویت و تثبیت همبستگی گروهی میان افراد می شود؛ احساس تعلق باعث باعث پیوند میان اعضای گروه می شود و پویایی گروه را تضمین می کند.

هومانس محقق دیگری است که در مورد حس تعلق گروهی پژوهش هایی انجام داده است و بر این باور است که حس تعلق گروهی به کنش های اجتماعی افراد جهت می دهد و باعث تداوم و توسعه کنش های اجتماعی شده و بنیان های اجتماعی را تقویت می کند. جامعه بزرگ ترین گروهی است که یک فرد به آن تعلق دارد و هرچه فرد خودش را بیشتر متعلق به آن جامعه بداند، بقا، پایداری و پویایی زندگی اجتماعی تضمین می شود.

بر اساس پژوهش های انجام شده در زمینه تعلق اجتماعی، هرچه احساس تعلق اجتماعی در افراد بیشتر باشد، ارتباطات و مشارکت های مدنی آن ها بیشتر می شود و مجموع مشارکت ها به افراد در دستیابی به خواسته های جمعی یا فرد کمک می کند و زمینه را برای ایجاد همبستگی، امنیت و کنترل بر خود و محیط فراهم می کند.

در نهایت احساس تعلق اجتماعی حس دلبستگی، وفاداری و وابستگی به جامعه بوده و منجر به همبستگی و پیوستگی میان افراد می شود و به ایجاد و تقویت هویت جمعی کمک می کند.

در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر میزان تعلق اجتماعی در افراد داشته باشید می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر استفاده کنید و به اطلاعات خوبی در این زمینه دست پیدا کنید.

 
 

 

 

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه تعلق اجتماعی چیست؟

ارزیابی میزان تعلق اجتماعی در افراد هدف ساخت این پرسشنامه است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

این پرسشنامه چند مولفه دارد؟

این پرسشنامه تک مولفه است.

این پرسشنامه چند سوال دارد؟

این پرسشنامه دارای 8 سوال است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام