پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی صفاری نیا
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

سهل انگاری چیست؟

سهل انگاری به معنی اهمال کاری، تعلل و به تعویق انداختن می باشد. بعضی افراد سهل انگاری و تنبلی معادل یک دیگر می دانند، در حالی که این دو با هم متفاوتند؛ زیرا در تنبلی، فرد خودش میلی برای انجام کار ندارد، در حالی که در تعلل فرد، غالبا کاری را انجام داده و خودش را مشغول نگه می دارد تا از انجام تکلیفی که اولویت دارد، اجتناب کند.

فردی به نام ریمون بودون  در کتابشسهل انگاری را بر دو نوع تقسیم بندی می کند: سهل انگاری فردی و سهل انگاری اجتماعی.

در نوع اول، تاخیر و به تعویق انداختن انجام امور در سطح اعمال فردی بوده و موجب اختلال در امور خود فرد می گردد. اما در سهل انگاری اجتماعی، افراد در سطح فردی رفتاری نسبتا مطلوب دارند، اما این رفتارها در سطح جمعی به نتیجه مطلوب منتهی نمی شود. این نوع از سهل انگاری به معنای کم کاری فرد در گروه است که باعث کاهش عملکرد گروه می شود

سهل انگاری اجتماعی

معرفی پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی صفاری نیا

این پرسشنامه در سال 1389 توسط دکتر مجید صفاری نیا ساخته شد.

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی همانطور که از نامش پیداست به سنجش میزان سهل انگاری افراد در اجتماع می پردازد.

این پرسشنامه دارای 23 سوال است که جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از همیشه تا هرگز است.

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار نیز می باشد.

 

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

سهل انگاری چیست؟

سهل انگاری به معنی اهمال کاری، تعلل و به تعویق انداختن می باشد.

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی صفاری نیا چیست؟

این پرسشنامه به میزان سهل انگار بودن افراد در رابطه با اجتماع و گروه می پردازد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام