تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه احترام اجتماعی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه احترام اجتماعی

این پرسشنامه محقق ساخته است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی میزان احترام اجتماعی افراد در جامعه می باشد.

پرسشنامه احترام اجتماعی دارای 14 سوال است.

احترام

احترام گذاشتن به دیگران یک فضیلت است؛ اگر بخواهیم از دیدگاه دینی به احترام نگاه کنیم، همه ی ادیان الهی به خصوص دین اسلام افراد را تشویق به احترام گذاشتن به یکدیگر می کنند و مزایای احترام را به افراد گوشزد می کنند. از نگاه روان شناسی، احترام یکی از مهم ترین نیازهای انسان است و هر فردی نیاز دارد که مورد احترام دیگران قرار بگیرد و به دیگران احترام بگذارد.

بنابراین، احترام یک احساس مثبت است؛ احساسی که بیانگر ارج نهادن دیگران یا اعتنا به دیگر افراد است؛ فردی که به دیگران احترام می گذارد، آن ها را شایسته احترام می داند و با این عمل خود را نیز سزاوار احترام دیدن می داند. احترام گذاشتن همان حرمت نهادن، ارج نهادن، بزرگ دانستن است.

وقتی به فردی احترام می گذاریم در واقع به او توجه می کنیم و برای او ارزش قائل می شویم و این ارزش گذاری متعاقبا به خودمان بر می گردد. یکی از انواع احترام، احترام اجتماعی است. انسان موجودی است اجتماعی که برای ادامه حیات به دیگران وابسته است و به دیگران نیاز دارد؛ ما انسان ها در بستر اجتماع با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم و در تعامل با یکدیگر زندگی خود را ادامه می دهیم.

احترام اجتماعی

احترام اجتماعی یک رکن مهم زندگی اجتماعی است؛ روابط باید در سایه احترام شکل بگیرد و رابطه ای که در آن احترام وجود داشته باشد، یک رابطه بادوام خواهد بود. احترام اجتماعی شامل رعایت حقوق دیگران و احترام به آن ها می شود. احترام اجتماعی اشاره به آن دارد که شهروندان یک جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیت پذیر هستند و به حقوق یکدیگر احترام می گذارند.

احترام اجتماعی یعنی من به عنوان یک انسان موظف به احترام گذاشتن به دیگران هستم و احترام به دیگران باید جدا از دین، آیین، نژاد و جنسیت باشد. احترام اجتماعی مصداق بارز ارج نهادن به دیگران حتی در مواقعی که دیدگاه و نگرش فرد متفاوت از دیدگاه خود فرد باشد، است.

همچنین احترام اجتماعی شامل رفتار خوب با هم نوعان فارغ از سن و سال است؛ زمانی که یک نوجوان به یک سالمند احترام می گذارد و زمانی که سالمندان به حقوق جوانان اهمیت دهند، احترام اجتماعی رعایت خواهد شد.

در صورتی که تمایل به ارزیابی میزان احترام اجتماعی افراد در جامعه داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر که توسط این محقق ساخته شده است استفاده کنید و به اطلاعات خوبی در این زمینه دست پیدا کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه احترام اجتماعی چیست؟

احترام اجتماعی ارج نهادن به دیگران در بستر اجتماع می باشد.

این پرسشنامه چند سوال دارد؟

این پرسشنامه 14 سوال دارد.

این پرسشنامه چند مولفه دارد؟

این پرسشنامه تک مولفه است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام