تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه فایده گرایی اجتماعی– فرم خلاصه
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه فایده گرایی اجتماعی– فرم خلاصه

این پرسشنامه توسط طیبه بلورید و همکارانش ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی میزان فایده گرایی افراد از شرکت در  فعالیت های اجتماعی می باشد.

این پرسشنامه دارای 6 سوال است.

روایی و پایایی پرسشنامه فایده گرایی اجتماعی– فرم خلاصه تایید شده است.

سودمند گرایی ، فایده باوری، اصالت سود، اصالت نفع ، منفعت گرایی یا مطلوبیت گرایی دیگر نام های فایده گرایی می باشد؛ فایده گرایی یکی از زیر شاخه های نظریه های اخلاقی پیامد گرایانه است و در واقع تلاش می کند به این سوال مهم یعنی چه باید کنیم، پاسخ دهد؟

رویکرد فایده گرایی

رویکرد فایده گرایی در ابتدا توسط آریستپوس و اپیکور مطرح شد اما توسط بنتام بنیان نهاده شد و توسط دیگر جامعه شناسان مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس رویکرد و نگرش فایده گرایی آن عمل و فعالیتی اخلاقی است که برای دو طرف یک رابطه سود و منفعت داشته باشد؛ در فایده گرایی به مفاهیمی همچون فردیت و احترام به سود و منفعت فرد مقابل توجه می شود.

پژوهشگری به نام جرمی بنتام که بنیان گذار رویکرد فایده گرایی نیز می باشد، فایده گرایی را ویژگی تعریف می کند که اگر با هرچیزی همراه یا ترکیب شود باعث ارائه سود، مزیت، خوشحالی، خوشبختی و خیز می شود و از بروز ضرر یا ناکامی جلوگیری می کند.

در فایده گرایی به پیامد و نتیجه عمل نیز توجه می شود؛ پیامدهای هر عملی باید به منفعت و خیر انسان ها منجر شود. بنابراین، فایده گرایی فلسفه ای است که بر مبنای نتایج امور استوار است؛ بر اساس این فلسفه اگر انجام کاری خیر و خوشی به همراه داشته باشد و از شدت رنج و ناراحتی کم کند، آن کار پرفایده خواهد بود.
بر مبنای این تعریف می توانیم فایده گرایی را یک فلسفه لذت گرایانه هم در نظر بگیرم. هدف از فایده گرایی جلوگیری از بروز ضرر و رخدادهای منفی و گرایش به ایثارگری و انجام کار خیر است.

هر فردی علاوه بر مسئولیت های فردی، دارای مسئولیت های اجتماعی می باشد؛ افراد به عنوان شهروندان یک جامعه باید در جامعه حضور پیدا کنند و در فعالیت های مختلف شرکت کنند. حضور در فعالیت های اجتماعی می تواند برای افراد با سود یا فایده همراه باشد.

فایده گرایی در فعالیت های اجتماعی هم معنا پیدا می کند؛ هرگاه انجام فعالیت های اجتماعی با لذت، سود و منفعت برای همگان همراه باشد، می توان گفت انجام آن فعالیت با مطلوبیت اجتماعی همراه است. در صورتی که تمایل به ارزیابی میزان فایده گرایی افراد از شرکت در فعالیت های اجتماعی داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه که فرم کوتاه نیز می باشد، استفاده کنید و به اطلاعات خوبی در این زمینه دست پیدا کنید.

 
 

 

 

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه فایده گرایی اجتماعی– فرم خلاصه چیست؟

ارزیابی میزان فایده گرایی افراد از شرکت در  فعالیت های اجتماعی هدف ساخت این پرسشنامه است.

این پرسشنامه چند مولفه دارد؟

این پرسشنامه تک مولفه است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام