پرسشنامه ذهنیت فلسفی سلطانی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه ذهنیت فلسفی سلطانی

این پرسشنامه توسط سلطانی ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی میزان ذهنیت فلسفی افراد مختلف می باشد.

این پرسشنامه دارای 60 سوال است.

روایی و پایایی پرسشنامه ذهنیت فلسفی سلطانی تایید شده است.

امروزه در مباحث مدیریتی، ارتقا عملکرد و اثربخشی سازمان ها یکی از مباحث با اهمیت است. سازمان ها برای ارتقای خود می توانند از عوامل مختلفی استفاده کنند و کمک بگیرند. یکی از مهم ترین عواملی که در ارتقا سطح سازمان، میزان کارایی و بهره وری آن تاثیر دارد، استفاده از کارمندانی با تفکر خلاق و ایده های نوآورانه است.
به عبارت دیگر، بیان ایده های نو و بدیع در سازمان، پیش بین خوبی برای رشد و پیشرفت سازمانی است. اما چه کسی در ایجاد فضایی برای بیان ایده ها نقش دارد؟ مدیر و سرپرستی که ذهنیت فلسفی داشته باشد، می تواند به پیشبرد این جریان کمک کند.

ذهنیت فلسفی چیست؟

ذهنیت فلسفی، منجر به ایجاد ظرفیت و قابلیت رشد و پرورش مهارت های ذهنی در مدیران کارمندان می شود، زمانی هم که مهارت های ذهنی رشد پیدا کنند، کیفیت فعالیت ها در سازمان از جنبه های مختلف افزایش پیدا می کند. همچنین ذهنیت فلسفی در ایجاد افکار منطقی نقش مهم دارد و تفکر منطقی یکی از موارد تاثیر گذار در پیشرفت و حل مسائل است. ذهنیت فلسفی در ایجاد قاعده و قالب فکری مدیران تاثیر دارد و این موضوع با نحوه و نگرش و چگونگی انجام فعالیت ها در سازمان، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. ذهنیت فلسفی مدیر در ایجاد چارچوب و حد و مرز های سازمان نقش مهمی را ایفا می کند.

ویژگی های ذهنیت فلسفی چیست؟

اگر بخواهیم تاریخچه ابداع ذهنیت فلسفی را مورد بررسی قرار دهیم، به صورت خلاصه باید بگوییم که فیلیپ جی اسمیت اولین فردی بود که اصطلاح ذهنیت فسلفی را مطرح کرد. او در نتیجه مطالعاتی که در زمینه ذهنیت فلسفی انجام داد، به این نتیجه رسید که ذهنیت فلسفی، دارای سه ویژگی مهم شامل جامعیت، قابلیت انعطاف و تعمق است.

  1. منظور از جامعیت، کل نگر بودن و بررسی امور از زوایای مختلف است؛ اگر فرد می خواهد به افکارش وحدت ببخشد باید کل نگر باشد. لزوم کل نگری تلاش برای عدم تاثیر پذیری از امور مقطعی و زودگذر است.
  2. تعمق منجر به تفکر عمیق و مطالعه ایده ها و افکار مختلف می شود. فردی که تفکر عمیق دارد، ایده های مختلف را زیر سوال می برد و ذهن خود را به چالش می کشد.
  3. در نهایت انعطاف پذیری، یعنی با خلاقیت، نو اندیشی و دیگر بینی ایده های جدید خلق کنیم و موانع را از سر راه برداریم و با چالش ها مقابله کنیم.

در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر ذهنیت فلسفی داشته باشید، می تواند از پرسشنامه معتبر و استاندارد ذهنیت فلسفی سلطانی استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

این پرسشنامه چند مولفه دارد؟

این پرسشنامه تک مولفه است.

آیا این تست روایی و پایایی دارد؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

هدف از ساخت این پرسشنامه چیست؟

این پرسشنامه با هدف ارزیابی ذهنیت فسلفی ساخته شده است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام