تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه تقابل ارزشی - فرم خلاصه
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه تقابل ارزشی

این پرسشنامه توسط طیبه بلورید و همکاران ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی میزان تقابل ارزشی در افراد می باشد.

این پرسشنامه دارای 5 سوال است.

روایی و پایایی پرسشنامه تقابل ارزشی- فرم خلاصه تایید شده است.

تقابل ارزشی چیست؟

تقابل ارزشی اصطلاحی است که در حوزه علم جامعه شناسی و مباحث مرتبط با فرهنگ مورد بررسی قرار می گیرد. پیش از آنکه توصیفی کوتاه در مورد تقابل ارزشی داشته باشیم، بهتر است این اصطلاح را به صورت جز به جز تعریف کنیم و سپس به تعریف تقابل ارزشی بپردازیم.

فرهنگ یک مفهوم گسترده است؛ در این مفهوم گسترده ارزش ها، باورها، رفتارهایی که مطابق با یک آداب رسوم و سنت یک جامعه است، مورد بررسی قرار می گیرد. فرهنگ قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر است. هر کشور و جامعه ای دارای فرهنگ منحصر به خود می باشد.

جامعه شناسان ارزش را باورهایی تعریف کرده اند که یک فرد یا یک گروه انسانی در مورد موارد مختلف تجربه می کند و این ارزش ها عموما برای فرد مطلوب و خوشایند است. افراد می توانند در مورد مسائل مختلف ارزش های گوناگونی داشته باشند و این مسئله از فرهنگ های متفاوت تاثیر می پذیرد.

تقابل در لغت به معنای روبه رو شدن، تضاد داشتن، روبه روی هم قرار گرفتن می باشد؛ زمانی که در مورد تقابل صحبت می کنیم منظور ما رویا رو شدن دو چیز با یکدیگر می باشد. تقابل اصطلاحی است که در فلسفه و منطق به صورت گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.

مولفه های تقابل ارزشی

پیش از این به تعریف اصطلاحاتی همچون فرهنگ، ارزش و تقابل پرداختیم و اینک نوبت به تعریف اصطلاح تقابل ارزشی می رسد؛ می دانیم که فرهنگ از عناصر و مولفه های متفاوتی تشکیل شده است؛

یکی از مهم ترین مولفه های آن مولفه شناختی است؛ مولفه شناختی فرهنگ شامل نظرات، ارزش ها، باورها و دانش می شود و این مولفه به افراد در ساخت چارچوب و ساختاری برای درک واقعیت و تجزیه و تحلیل آن کمک می کند و دلیل این امر آن است که فرهنگ از ارزش ها و باورهای مختلفی تشکیل شده که می تواند زندگی انسان را تا حد زیادی دستخوش تغییرات کند.

حال اگر ارزش ها و باورهای یک نسل با فرهنگ آن جامعه در تضاد باشد و به گونه ای احساس ستیز ایجاد کند، فرد ممکن است احساسات متضاد و ضد و نقیضی را نسبت به فرهنگ، اهداف، ارزش ها و انتظارات خود و جامعه تجربه کند و در این حالت است که تقابل ارزشی رخ خواهد داد.

در صورتی که تمایل به ارزیابی میزان تقابل ارزشی در افراد داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر استفاده کنید.

 
 

 

 

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه تقابل ارزشی چیست؟

ارزیابی میزان تقابل ارزشی در افراد هدف از ساخت این پرسشنامه است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

این پرسشنامه چند مولفه دارد؟

این پرسشنامه تک مولفه است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام