پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی (TAI)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

اضطراب امتحان

اضطراب امتحان شامل تجربیات و احساسات ناخوشایند عاطفی و نگرانی یا تشویق در موقعیت هایی است كه فرد احساس می كند عملكرد وی مورد ارزشیابی قرار می گیرد (واچلكا و كاتز، 2000). همچنین اضطراب امتحان به حالتی اشاره دارد كه فرد را درباره توانایی ماشین در انجام یك وظیفه دچار ترس می كند و پیامد آن كاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان است (فتحی آشتیانی، 1381).

فردی را كه دچار اضطراب امتحان است را می توام به منزله ی فردی توصیف كرد كه مواد درسی را می داند، اما به شدت اضطراب و برانگیختگی وی مانع از ظهور معلوماتش در جلسه امتحان می گردد (فتحی آشتیانی،‌1381). عوامل متعددی از جمله سن،‌ جنس، توقعات والدین و اجتماع و محتویات مطالب مورد آزمون می تواند با اضطراب امتحان رابطه داشته باش دو در همین راستا مطالعات زیادی جهت درك ریشه جای این معضل صورت گرفته است.

پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی (TAI)

این پرسشنامه در سال 1375 توسط ابوالقاسمی ساخته شده است.

پرسشنامه اضطراب امتحان به سنجش میزان اضطراب فرد از امتحان می پردازد.

این پرسشنامه دارای 25 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از هرگز تا همیشه می باشد.

همچنین پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری می باشد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی (TAI) چیست؟

برای سنجش میزان اضطراب و استرس از امتحان می توان از پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی (TAI) استفاده کرد.

آیا پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی (TAI) دارای روایی و اعتبار است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

آیا پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی (TAI) دارای نمره گذاری است؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

اضطراب امتحان به چه معناست؟

اضطراب امتحان شامل تجربیات و احساسات ناخوشایند عاطفی و نگرانی یا تشویق در موقعیت هایی است كه فرد احساس می كند عملكرد وی مورد ارزشیابی قرار می گیرد. همچنین اضطراب امتحان به حالتی اشاره دارد كه فرد را درباره توانایی ماشین در انجام یك وظیفه دچار ترس می كند و پیامد آن كاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام