پرسشنامه رضایت از تحصیل احمدی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

رضایت از تحصیل

رضایت از تحصیل می تواند به عنوان شاخصی تاثیرگذار در بهینه سازی عملکرد دانشجویان مانند تعهد نسبت به اهداف دانشگاه، اتمام موفقیت آمیز تحصیل، سازگاری با دانشگاه و رضایت کلی از زندگی و میزان موفقیت دانشگاه ها باشد. رضایت از تحصیل عاملی اثرگذار در اندازه گیری کیفیت یادگیری و آموزش دانشجویان شناخته شده است.

منظور از رضایت تحصیلی میزان لذت و خشنودی فرد از نقش و تجربیات خود به عنوان دانشجوست. رضایت از تحصیل یک حالت عاطفی است که در نتیجه رضایت از وضعیت موجود ایجاد شده در محیط و وضعیت شخصی دانشجو ایجاد می شود.

معرفی پرسشنامه رضایت از تحصیل احمدی

این پرسشنامه در سال 1388 توسط سعید احمدی و عبدالله کشاورزی ساخته شده است.

پرسشنامه رضایت از تحصیل به سنجش میزان رضایت فرد از تحصیلش در مولفه های زیر می پردازد:

  • رضایت از دانشگاه (9 گویه)
  • رضایت از رشته تحصیلی (8 گویه)
  • نگرش به تحصیل (7 گویه)
  • رضایت از رفتار اساتید (6 گویه)

این پرسشنامه دارای 30 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

همچنین پرسشنامه رضایت از تحصیل سعید احمدی و عبدالله کشاورزی دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری می باشد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه رضایت از تحصیل احمدی چیست؟

برای سنجش میزان رضایت از تحصیل افراد می توان از پرسشنامه رضایت از تحصیل احمدی استفاده نمود.

آیا پرسشنامه رضایت از تحصیل احمدی دارای نمره گذاری است؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

پرسشنامه رضایت از تحصیل احمدی، روایی و اعتبار دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

رضایت تحصیلی به چه معناست؟

منظور از رضایت تحصیلی میزان لذت و خشنودی فرد از نقش و تجربیات خود به عنوان دانشجوست. رضایت از تحصیل یک حالت عاطفی است که در نتیجه رضایت از وضعیت موجود ایجاد شده در محیط و وضعیت شخصی دانشجو ایجاد می شود.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام