پرسشنامه رفتار دینی والدین علوی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه رفتار دینی والدین علوی

این پرسشنامه توسط علوی در سال 1379 ساخته شده است.

پرسشنامه رفتار دینی والدین به سنجش رفتارهای دینی والدین در رابطه با فرزندشان می پردازد.

این پرسشنامه دارای 9 سوال است و جواب هر سوال به صورت لیکرت پنج درجه ای می باشد.

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

این پرسشنامه توسط پورشیخعلی (1389) اعتباریابی شده است.

رفتار دینی

به هر کنش و واکنش قابل مشاهده ای که انسان انجام می دهد رفتار می گویند. بنابراین هر چیز قابل مشاهده و سنجش می تواند در دایره این تعریف از رفتار انسان قرار گیرد. وقتی از رفتار انسان به عنوان یک مفهوم کلی سخن گفته می شود ملاکها، علل، محرکها و انگیزه هایی مورد توجه قرار گیرند که انسان را به انجام و ارائه آن رفتار سوق می دهند (سالاری‌فر ،1385).

رفتار های انسان منحصر به رفتار ها قابل نظارت و مشاهده نیست بلکه مشتمل بر ابعاد ذهنی، عرفی و عاطفی می باشد که به صورت هشیار و ناهشیار وجود دارند. نظارت بر این رفتارها و شناخت آنها برای دیگران دشوار است. زیرا آگاهی بر حالات درونی و پوشیده انسان برای دیگران ممکن نیست  مگر اینکه خود فرد بخواهد از آنها پرده بردارد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه رفتار دینی والدین علوی چیست؟

این پرسشنامه توسط علوی در سال 1379 ساخته شده است و به سنجش رفتار دینی والدین در رابطه با فرزندانشان می پردازد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری و نحوه تفسیر می باشد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است و توسط پورشیخعلی (1389) اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه چند سوال دارد؟

این پرسشنامه دارای 9 سوال است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام