تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه عملکرد کسب و کار
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه عملکرد کسب و کار 

این پرسشنامه توسط روح اله رضایی و همکاران ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی عملکرد کسب و کار از ابعاد مختلف می باشد.

این پرسشنامه دارای 12 سوال و 3 بعد:

  • سودآوری
  • رشد
  • عملکرد مشتری می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد کسب و کار تایید شده است.

عملکرد کسب و کار

یکی از شاخص های مهمی که در هر حرفه و شغلی مورد توجه مدیران و صاحبین مشاغل می باشد، عملکرد کسب و کار می باشد. عملکرد کسب و کار یک شاخص کلیدی در هر سازمان یا شرکتی است که به واسطه آن می تواند رشد یک کسب و کار را ارزیابی کرد و متوجه عواملی که بر رشد کسب و کار تاثیر می گذارند، شد.

مدیران وظیفه دارند که از این شاخص مهم برای پی بردن به رشد کسب و کارشان توجه کنند. در هر کسب و کاری شاخص عملکرد یک معنا و مفهوم کلی دارد. شاخص عملکرد یک روش برای سنجش، ارزیابی و میزان کارایی و اثربخشی عملکرد کارمندان در سازمان است. شاخص عملکرد با اهداف کمی و کیفی راهبردی در سازمان در ارتباط است.

به طور کلی، عملکرد کسب و کار یک عملکرد قابل اندازه گیری به وسیله اعداد یا اصطلاح خاص است. در عملکرد کسب و کار یک قصد و نیت خاصی مانند ایجاد ارزش وجود دارد و نتایجی به همراه خواهد داشت. همچنین عملکرد کسب و کار یک توانایی در سازمان است که با ایجاد یک نتیجه همراه است؛ مثلا سازمانی که به رضایت مشتریان اهمیت می دهد در نهایت به فروش و سود بیشتر دست پیدا خواهد کرد.

عملکرد کسب و کار به مقایسه نتایج با انتظارات کمک می کند و فرصتی را برای قضاوت در مورد عملکرد سازمان نسبت به رقبا فراهم می کند. به وسیله عملکرد کسب و کار می توان آنچه در سازمان اتفاق میفتد را با آنچه در سازمان های مشابه خارجی یا داخلی روی می دهد، مقایسه کرد.

پس اگر بگوییم عملکرد کسب و کار شاخصی است که هم به عمل و هم به پیامد های عمل در سازمان مربوط می شود، بیراه نگفته ایم. عملکرد کسب و کار یک شاخص عملکردی برای انجام اقدامات در حال حاضر و به دست آوردن نتایج و ارزش هایی مختلف در آینده است و فرآیند های مختلف سازمانی در جریان عملکرد سازمانی باید به تکامل برسند.

عملکرد کسب و کار مختص به سازمان های بزرگ یا کوچک نیست و هر کسب و کار خرد یا تازه تاسیسی می تواند از این مقیاس استفاده کند. در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر، عملکرد کسب و کار از ابعاد مختلفی همچون سود آوری، رشد و عملکرد مشتری داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر که توسط این محقق ساخته شده است، استفاده کنید و به اطلاعات خوبی در این زمینه دست پیدا کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه عملکرد کسب و کار چیست؟

ارزیابی عملکرد کسب و کار از ابعاد مختلف هدف ساخت این پرسشنامه است.

عملکرد کسب و کار چیست؟

ملکرد کسب و کار یک عملکرد قابل اندازه گیری به وسیله اعداد یا اصطلاح خاص است. در عملکرد کسب و کار یک قصد و نیت خاصی مانند ایجاد ارزش وجود دارد و نتایجی به همراه خواهد داشت. همچنین عملکرد کسب و کار یک توانایی در سازمان است که با ایجاد یک نتیجه همراه است؛ مثلا سازمانی که به رضایت مشتریان اهمیت می دهد در نهایت به فروش و سود بیشتر دست پیدا خواهد کرد.

کاربرد عملکرد کسب و کار چیست؟

عملکرد کسب و کار به مقایسه نتایج با انتظارات کمک می کند و فرصتی را برای قضاوت در مورد عملکرد سازمان نسبت به رقبا فراهم می کند. به وسیله عملکرد کسب و کار می توان آنچه در سازمان اتفاق میفتد را با آنچه در سازمان های مشابه خارجی یا داخلی روی می دهد، مقایسه کرد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام