پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

این پرسشنامه در سال 1992 توسط باس و پری برای سنین 18 تا 22 سال ساخته شده است.

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری به سنجش رفتارهای پرخاشگرانه در چهار بعد زیر می پردازد:

  •  پرخاشگری بدنی (PA)
  • پرخاشگری کلامی (VA)
  • خشم (A)
  • خصومت (H)

پرخاشگری

این پرسشنامه دارای 29 سوال است که جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملا شبیه من است تا اصلا شبیه من نیست، می باشد.

همچنین پرسشنامه پرخاشگری باس و پری دارای اعتبار و روایی است.

یک فایل مقاله نیز ضمیمه ی این پرسشنامه شده است.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری چیست؟

این پرسشنامه به بررسی رفتارهای پرخاشگرانه در بعد های مختلف در افراد می پردازد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری و تفسیر می باشد.

آیا این پرسشنامه مقاله دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای مقاله است.

آیا این پرسشنامه محدودیت سنی دارد؟

این پرسشنامه ویژه سنین 18 تا 22 سال است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام