پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون (CCTST)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی به عنوان فرآیندی هشیارانه و قصدمند که به منظور تفسیر و ارزیابی اطلاعات و تجربیات مورد استفاده قرار می‌ گیرد تعریف شده است.

معرفی پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون (CCTST)

این پرسشنامه بین سال 1989 تا 1990 توسط فاشیون و همکارانش ساخته شده است.

پرسشنامه CCTST به سنجش مهارت تفکر انتقادی فرد در پنج بعد زیر می پردازد:

  • ارزشیابی
  • استنباط
  • تحلیل
  • استدلال قیاسی
  • استدلال استقرایی

این پرسشنامه دارای 24 سوال است.

همچنین پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری می باشد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون (CCTST) چه کاربردی دارد؟

هدف پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون (CCTST) سنجش مهارت های تفکر انقادی خود فرد است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

تفکر انتقادی به چه معناست؟

تفکر انتقادی به عنوان فرآیندی هشیارانه و قصدمند که به منظور تفسیر و ارزیابی اطلاعات و تجربیات مورد استفاده قرار می‌ گیرد تعریف شده است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام