پرسشنامه حساسیت و گرایش به تجربه چندش کاوانگ و دیوی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه حساسیت و گرایش به تجربه چندش کاوانگ و دیوی

این پرسشنامه توسط کاوانگ و دیوی در سال 2000 ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه سنجش و ارزیابی های شناختی هیجان چندش می باشد.

این پرسشنامه دارای 13 سوال و 4 مولفه:

  • گرایش به تجربه هیجان چندش
  • حساسیت به هیجان چندش
  • گرایش به به اجتناب از محرک های چندش آور
  • حساسیت به نتایج چندش می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه حساسیت و گرایش به تجربه چندش تایید شده است.

آیا تجربه مواجهه با یک چیز چندش آور را داشته اید؟ تا به حال شده است از چیزی چندشتان بشود؟ آیا می دانستید هیجان چندش به عنوان یکی از هیجانات در علم روان شناسی مورد بررسی قرار گرفته و این علم به این هیجان در پژوهش های مختلف به کرات پرداخته است؟

هیجان چندش یک هیجان جهان شمول است؛ جهان شمول بودن این هیجان بدان معناست که افراد در سراسر دنیا این هیجان را نسبت به برخی چیز ها تجربه می کنند و آن چیز می تواند غذا، محیط آلوده، یک حیوان، تصویر و.. باشد. چندش را می توان یک هیجان اولیه در نظر گرفت؛ هیجانی که با پاسخ تنفر و بیزاری جویی نسبت به یک چیز آلوده همراه است.
فردی که هیجان چندش را تجربه می کند، سعی می کند از محرکی که برایش چندش آور است، اجتناب کند و فاصله اش را با این محرک تا حد امکان حفظ کند. چندش یک هیجان قوی است.

داروین از جمله افرادی است که در سال 1872 در مورد هیجان چندش تحقیق کرد؛ بر اساس ارزیابی هایی که داشت، هیجان چندش را در لیست 32 هیجان انسانی قرار داد و در نهایت چندش را جز شش هیجان اولیه معرفی کرد. پس از داروین محققان بسیاری درصدد کشف و بررسی این هیجان بر آمدند. در حدود سال های 1984 تا سال 2000 ابزار و پرسشنامه های مختلفی برای ارزیابی  هیجان چندش به عنوان یک متغیر روان شناختی ساخته شد؛ پرسشنامه هایی که حساسیت افراد نسبت به آلودگی و چیزهای چندش آور را می سنجیدند.

بنابر تحقیقات صورت گرفته یکی از مواردی که منجر به تجربه هیجان چندش می شود، یادگیری این هیجان است؛ مثلا افراد در محیط خانواده می توانند شاهد رفتار والدین نسبت به چندش بودن یک چیز شوند و این هیجان را یاد بگیرند؛ این مسئله در مورد غذا ها بسیار صادق است.

البته افراد ترجیحات یکسانی نسبت به هیجان چندش در مورد غذاها ندارند. به عنوان مثال در کشور چین بسیاری از غذاها لذیذ و خوشمزه است اما یک فرد از کشور دیگر ممکن است این غذاها را چندش آور بداند. مثل چی؟ سوسک! آیا می دانستید یک غذای چندش آور ایرانی که در لیست غذاهای چندش آور دنیا قرار گرفته است، چیست؟ بله درست است! کله پاچه! غذایی که برای بسیاری از ایرانی ها لذیذ است برای دیگر افراد چندش آور تلقی می شود.

کاوانگ و دیوی پرسشنامه ای را برای ارزیابی شناختی هیجان چندش ساخته اند؛ در صورت تمایل به ارزیابی این متغیر می توانید از این پرسشنامه استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه حساسیت و گرایش به تجربه چندش کاوانگ و دیوی چیست؟

ارزیابی شناختی هیجان چندش هدف ساخت این پرسشنامه است.

این پرسشنامه توسط چه کسی ساخته شده است؟

این پرسشنامه توسط کاوانگ و دیوی ساخته شده است.

آیا این تست روایی و پایایی دارد؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام