پرسشنامه تاییدجویی کودکان (CAST)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

تایید جویی

همه ی کودکان در یک سنی نیاز دارند تا تشویق و تنبیه شوند.

اما تحقیقات ثابت کرده است که تشویق و تمجید و تایید از کودکان تاثیر بهتری روی آنان دارد.

تایید جویی عبارت است از: نیاز و گرایش فرد برای کسب پذیرش دیگران و کامرواسازی و نیل به بازشناسی و یا رسیدن به مقام از طریق متعهد کردن خویش در بروز رفتاری برای کسب تایید.

تاییدجویی

معرفی پرسشنامه تاییدجویی کودکان (CAST)

این پرسشنامه در سال 1997 توسط تری پاتی و امباست تدوین شد.

پرسشنامه CAST دارای 50 سوال که هر سوال دارای دو جواب بله و خیر است و دارای دو مولفه رفتار گرایشی و رفتار اجتنابی است.

این پرسشنامه برای کودکان 6 تا 12 سال مناسب می باشد.

پرسشنامه تایید جویی کودکان، به بررسی میزان تاییدجویی کودکان می پردازد.

همچنین این پرسشنامه دارای هنجاریابی و اعتبار و روایی است.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

تاییدجویی به چه معناست؟

نیاز و گرایش فرد برای کسب پذیرش دیگران و کامرواسازی و نیل به بازشناسی و یا رسیدن به مقام از طریق متعهد کردن خویش در بروز رفتاری برای کسب تایید.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

پرسشنامه تاییدجویی کودکان (CAST) چیست؟

پرسشنامه تایید جویی کودکان، به بررسی میزان تاییدجویی کودکان می پردازد.

آیا این پرسشنامه محدودیت سنی دارد؟

بله، این پرسشنامه برای کودکان 6 تا 12 سال مناسب است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام