پرسشنامه سرشت و منش كلونینجر (TCI-R)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه سرشت و منش كلونینجر (TCI-R)

این پرسشنامه توسط کلونینجر در سال 1994 ساخته شده است.

پرسشنامه TCI-R برای ارزیابی ابعاد شخصیت که مطابق مدل زیستی-روانی-اجتماعی کلونینگر دارای دو بعد سرشت و منش می باشد، ساخته شده است. این پرسشنامه برای سنجش خصلت ها و ویژگی های شخصیتی ساخته شده است، که یا از طریق وراثت (سرشت) یا از طریق محیط (منش) در فرد وجود دارد.

بعد وراثت (سرشت) شامل چهار مولفه است: 1- نوجویی، 2- آسيب پرهيزی، 3- پاداش – وابستگی، 4- پشتكار.

بعد محیط (منش) شامل سه مولفه است: 1- همکاری، 2- خود راهبری، 3- خود فرآروی

این پرسشنامه دارای ۱۲۵ سوال است و جواب هر سوال به صورت بله و خیر می باشد. این پرسشنامه مدلی عمومی ارائه کرده است که شخصیت بهنجار و نابهنجار را در بر می گیرد.

پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر دارای نمره گذاری و روایی و اعتبار است.

یک فایل مقاله نیز ضمیمه این پرسشنامه شده است.

همچنین این پرسشنامه برای افراد بالای 15 سال مناسب است.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه سرشت و منش كلونینجر چیست؟

این پرسشنامه برای سنجش خصلت ها و ویژگی های شخصیتی ساخته شده است، که یا از طریق وراثت (سرشت) یا از طریق محیط (منش) در فرد وجود دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

آیا این پرسشنامه مقاله دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای یک فایل مقاله است.

آیا این آزمون محدودیت سنی دارد؟

بله، این پرسشنامه برای افراد بالای 15 سال مناسب است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام