پرسشنامه ارزیابی درسی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه ارزیابی درسی

این پرسشنامه که حاصل کار یک رساله دکتری بوده است، و با هدف اعتبار سنجی برای الگوی مطلوب و جایگزین برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی کشور است.

پرسشنامه ارزیابی درسی، دارای دو بخش است که فرد در بخش اول باید به یک سری سوال بسته پاسخ در طیف لیکرت 5 درجه ای، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، خیلی کم و کم پاسخ بدهد.

بخش اول تعداد سوالات به 33 ماده می رسد و هدف پاسخ درباره وضعیت موجود برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره راهنمایی است. بخش دوم سوالات نیز خلاصه ای از الگوی پیشنهادی به صورت شماتیک همراه با سه سوال باز پاسخ در مورد الگوی مطلوب و جایگزین می باشد.

تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان

نظام آموزش کشور باید بر اساس تعلیم و تربیت در نظر گرفته شود. کما اینکه نظام آموزش کشور ما یعنی ایران نیز بر همین اساس تدوین شده است. دانش آموزان در هر دوره ی تحصیلی و سنی ای که قرار دارند، باید نکات مهم و اساسی را یاد بگیرند. این نکات مهم می تواند زمینه های مهمی را در بر بگیرد. در کنار مفاهیم و دروسی که در مدرسه ها به فرزندان و دانش آموزان یاد داده می شود نباید از آموختن اصولی که به نوعی برای آینده دانش آموزان مفید است، غافل شد.

در کنار همه ی این موارد، آموختن نکاتی در مورد تربیت اجتماعی از نکات اصلی و ضروری است. تربیت اجتماعی نقش به سزایی در رشد دانش آموزان در مقاطع پایه دارد.این آموزش و یا تربیت اجتماعی به طور کلی، به اجتماعی کردن و نحوه ی اجتماعی شدن دانش آموزان بر می گردد. اجتماعی شدن افراد با جامعه پذیر شدن هم در ارتباط است. اما چه مفاهیمی به تربیت اجتماعی مربوط می شود؟ اینکه دانش آموز در زمینه ی خودکفایی قدم بردارد و بیا به عبارت دیگر خود کفایتی داشته باشد، بتواند در مواقع لزوم با اعتماد به نفس و عزت نفس ایده ها و نظرات خود را بیان کند، و همین مورد به تقویت جرات مندی در او منجر می شود و باعث می شود فرد بتواند به راحتی ابراز وجود کند. داشتن استقلال و به دنبال آن آزادی عمل از نکات حائز اهمیت است.

نوجوان و یا فردی که در مقاطع پایه و راهنمایی قرار می گیرد باید بتواند حس نوع دوستی و همدلی، محبت و ایثار را در برابر دیگران یاد بگیرد و بداند که همکاری و کارگروهی برای هر جامعه ای چه در مقیاس کوچک و چه در مقیاس بزرگ ضروری و از واجبات است. دیگر تاثیر مهمی که تربیت اجتماعی می تواند بر افراد داشته باشد، تاثیری است که بر هویت یابی و به بیان دیگر شخصیت یابی و یا به گفته متخصصان تشخص طلبی خواهد داشت.

در کنار آموزش مواد درسی باید ارزش ها و اصول مهم و تمهیدات مربوط به جامعه و اجتماعی شدن را به نوجوانان یاد بدهیم و از همان سنین کم برای یاددادن و آموختن این مطالب و تربیت اجتماعی فرزندان و دانش آموزان مان تلاش کنیم. چرا که آموختن تمامی این موارد در سنین کم تر و پایین تر و زمانی که فرزندان انعطاف پذیری بیشتری برای یادگیری و آموختن موارد جدید و مهم دارند، ضروری است.

این پرسشنامه نیز با هدف ارزیابی همین نکات در نظام آموزشی و پرورشی کشور و با هدف جایگزین کردن یک الگوی مطلوب برنامه تربیت اجتماعی در مقطع راهنمایی در کشور ساخته شده است.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

این پرسشنامه دارای چند بخش است؟

دو بخش

سوالات این پرسشنامه به چه صورت است؟ هم باز پاسخ و هم بسته پاسخ

هم باز پاسخ و هم بسته پاسخ

بخش اول سوالات چگونه است؟

به صورت بسته پاسخ با یک طیف لیکرت 5 درجه ای.

پرسشنامه ارزیابی درسی چیست؟

این پرسشنامه حاصل یک رساله دکتری است و به ارزیابی درسی هر فرد می پردازد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام