پرسشنامه خود ارزشمندی کروکر (CSWS)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

خودارزشمندی

خود ارزشمندی یکی از شاخص‌ های سازگاری روانشناختی و کارکرد اجتماعی محسوب می ‌شود. همچنین مکانیسمی برای کاهش آسیب‌ های روانی اجتماعی و ارتقاء سطح سازگاری می ‌باشد و میتوان گفت که موجبات رعایت قواعد فردی را فراهم نموده و باعث سازگاری اجتماعی و کاهش ناسازگاری و همچنین آسیب‌ های روانی اجتماعی افراد می‌ گردد.

احساس خود ارزشمندی یعنی داشتن احساسی مثبت درباره خود و توانایی‌ های شخصی. احساس خود ارزشمندی توانایی و تمایل فرد را در تعامل با دیگران افزایش می‌ دهد و تجربه کردن چیزهای جدید را آسان تر می‌کند و در مقابل، فقدان یا میزان پایین‌ این احساس از عوامل مهم شکست، در خود فرو رفتن و دوری از افراد و تجربه‌ های جدید است.

معرفی پرسشنامه خود ارزشمندی کروکر (CSWS)

این پرسشنامه در سال 2003 توسط کروکر و همکارانش ساخته شده است.

پرسشنامه CSWS به سنجش میزان احساس خودارزشمندی در افراد در هفت مولفه زیر می پرداز:

حمایت خانواده

سبقت و رقابت جویی

ظاهری و جسمانی

عشق خدایی

شایستگی علمی

تقوی و پرهیزگاری

موافقت از سوی دیگران

این پرسشنامه دارای 29 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت هفت درجه یا از شدیدا مخالفم تا شدیدا موافقم می باشد.

همچنین پرسشنامه خود ارزشمندی کروکر دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه خود ارزشمندی کروکر چیست؟

این پرسشنامه میزان حس خود ارزشمندی در افراد را در هفت مولفه مورد سنجش قرار می دهد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

احساس خود ارزشمندی به چه معناست؟

احساس خود ارزشمندی یعنی داشتن احساسی مثبت درباره خود و توانایی‌ های شخصی. احساس خود ارزشمندی توانایی و تمایل فرد را در تعامل با دیگران افزایش می‌ دهد و تجربه کردن چیزهای جدید را آسان تر می‌کند و در مقابل، فقدان یا میزان پایین‌ این احساس از عوامل مهم شکست، در خود فرو رفتن و دوری از افراد و تجربه‌ های جدید است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام