پرسشنامه شخصیت تاریک جانسون و وبستر
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

پرسشنامه شخصیت تاریک جانسون و وبستر

این پرسشنامه در سال 2010 توسط جانسون و وبستر ساخته شده است.

پرسشنامه شخصیت تاریک جانسون و وبستر به سنجش سه صفت شخصیت زیر می پردازد و به این سه صفت مثلث تاریک شخصیت نیز می گویند.:

  • ماکیاولیستی: ماکیاولیست ها برای شهرت خود (چه مثبت و چه منفی) بسیار ارزش قائل هستند و برای حفظ آن تلاش می کنند. همچنین برای رسیدن به اهداف بلند مدت برنامه چینی می کنند و در راه رسیدن به اهدافشان بسیار سنگدل هستند.
  • سایکوپاتی:  یک عبارت آسیب شناسانه روانشناسی است که با دو نشانه مشخص می شود، ناتوانی در همدلی و درک هیجانات دیگران و دوم فقدان خودکنترلی. فقدان خودکنترلی محور اصلی بسیاری از جرایم و جنایات است. افراد جامعه ستیز نمی توانند خواسته های کوتاه مدت خود را کنترل کنند و برای رسیدن به اهداف بلند مدت نمی توانند از آن ها بگذرند.
  • خود شیفتگی: افراد خودشیفته به صورت بیمارگونه ای احساس بزرگی و بزرگ منشی می کنند و آن قدر بر خودشان متمرکز هستند که به دیگران و خواسته های آن ها کاملا بی توجه هستند. این افراد معمولا خودشان به خودشان به عنوان رهبران بزرگ و توانا اسناد می کنند. افراد خودشیفته احساس می کنند خیلی مهم و ارزشمندتر از دیگران هستند. اگر کسی ایشان و ارزش هایشان را زیر سوال ببرد معمولا با پرخاشگری واکنش نشان می دهند.

این پرسشنامه دارای 12 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت نه درجه ای از شدیدا مخالفم تا شدیدا موافقم می باشد.

پرسشنامه شخصیت تاریک دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه شخصیت تاریک جانسون و وبستر چیست؟

این پرسشنامه سه صفت تاریک شخصیت یعنی خودشیفتگی، ماکیاولیستی و سایکوپاتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام