پرسشنامه احساس خود ارزشمندی دوستی و حسینی نیا
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

خود ارزشمندی

احساس خود ارزشمندی یعنی داشتن احساسی مثبت درباره خود و توانایی‌ های شخصی. احساس خود ارزشمندی توانایی و تمایل فرد را در تعامل با دیگران افزایش می‌ دهد و تجربه کردن چیزهای جدید را آسان تر می‌کند و در مقابل، فقدان یا میزان پایین‌ این احساس از عوامل مهم شکست، در خود فرو رفتن و دوری از افراد و تجربه‌ های جدید است.

معرفی پرسشنامه احساس خود ارزشمندی دوستی

این پرسشنامه در سال 1399 توسط پیمان دوستی و حسینی نیا ساخته شده است.

پرسشنامه خود ارزشمندی به سنجش میزان احساس خود ارزشمندی و اینکه فرد چقدر برای خودش ارزش قائل است می پردازد.

این پرسشنامه دارای 26 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از هرگز تا همیشه می باشد.

همچنین پرسشنامه احساس خود ارزشمندی دوستی و حسینی نیا، دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه احساس خود ارزشمندی دوستی و حسینی نیا چیست؟

این پرسشنامه به سنجش میزان احساس خودارزشمندی و فرد می پردازد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

احساس خود ارزشمندی به چه معناست؟

احساس خود ارزشمندی یعنی داشتن احساسی مثبت درباره خود و توانایی‌ های شخصی. احساس خود ارزشمندی توانایی و تمایل فرد را در تعامل با دیگران افزایش می‌ دهد و تجربه کردن چیزهای جدید را آسان تر می‌کند و در مقابل، فقدان یا میزان پایین‌ این احساس از عوامل مهم شکست، در خود فرو رفتن و دوری از افراد و تجربه‌ های جدید است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام