تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه ابعاد تربیتی والدین
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه ابعاد تربیتی والدین

این پرسشنامه توسط نقاشیان و همکاران ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف:

كنترل /آزادی و گرمی / سردی روابط خانوادگی والدین می باشد.

این پرسشنامه دارای 77 سوال و 2 زیر مقیاس است.

روایی و پایایی پرسشنامه ابعاد تربیتی والدین تایید شده است.

تربیت والدین

ارتباط والد با کودک یکی از مهم ترین موضوعاتی است که همواره توسط روان شناسان مورد بررسی قرار گرفته و به تاثیر آن بر شخصیت و رشد کودک تاکید شده است. جان بالبی از جمله روانشناسانی بود که به اهمیت رابطه والد با کودک اشاره کرد. از نظر بالبی، روابط صمیمانه میان کودک و والد باعث شکل گیری سبک دلبستگی ایمن در کودک می شود و سبک دلبستگی ایمن بر روابط کودک در بزرگسالی نیز تاثیر می گذارد.

والدین در ارتباط با فرزند خود می توانند رفتارهای متفاوتی داشته باشند و بر اساس نگرشی که دارند آن ها را تربیت کنند؛ برخی والدین کنترل و نظارت زیادی بر فرزندان خود دارند و برخی دیگر آزادی عمل زیادی برای فرزندان خود قائل هستند؛ سخت گیری و سهل گیری بیش از اندازه با پیامدهای منفی برای فرزند همراه است.

از دیگر سو، برخی والدین همواره به فرزند خود محبت می کنند و محبتشان را ابراز کرده و سعی بر همراهی و همکاری با فرزند خود دارند؛ آن ها از فرزند خود حمایت عاطفی می کنند؛ اما هستند والدینی که کودک خود را نادیده می گیرند و او را طرد می کنند. و رفتار عاطفی خوبی با کودک خود ندارند و در نتیجه با سردی عاطفی که دارند، تاثیرات منفی بر سلامت روان کودک خود به جای می گذارند.

والدین با مطالعه کتاب، تلاش برای افزایش آگاهی و مشورت گرفتن از یک روانشناس حوزه کودک و نوجوان می توانند روابط خود با فرزندانشان را بهبود ببخشند و بر ابعاد تربیتی و روابط خانوادگی خود کار کنند.

زیر مقیاس های این پرسشنامه شامل کنترل – آزادی و گرمی و سردی در روابط خانوادگی می باشد. هر زیر مقیاس دارای ابعاد مختلف می باشد. در زیرمقیاس کنترل – آزادی، ابعاد آزادی بیش از حد، انضباط ملایم ، دخالت بیش از حد، كتمان پرخاشجویی ، كنترل از طریق احساس گناه ، جهت دهی ، انضباط پیوسته یكسان ، انتظار رفتاری بالغانه و تنبیه مورد بررسی قرار می گیرد.

در زیرمقیاس گرمی – سردی روابط، ابعاد حمایت عاطفی ، تأیید و ابراز نظر مثبت ، شركت در امور ، ابراز محبت، ارتباط ، ابراز نظر منفی ، خشم و عصبانیت ، طرد و نادیده گرفتن كودک ارزیابی می شود.

این پرسشنامه با استناد به پژوهشی با هدف پیش بینی و بررسی ارتباط میان ابعاد والدگری و رابطه والد- کودک با مشکلات رفتاری برونی سازی و درونی سازی شده انجام گرفته است که روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده است.

در صورتی که تمایل به ارزیابی ابعاد مختلف ارتباط خانوادگی و رابطه والد با کودک داشته باشید، پیشنهاد می کنیم از این پرسشنامه استاندارد و معتبر استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه ابعاد تربیتی والدین چیست؟

ارزیابی ابعاد مختلف كنترل /آزادی و گرمی / سردی روابط خانوادگی والدین هدف ساخت این پرسشنامه است.

چه کسی در زمینه رابطه والد و کودک تحقیقات بسیاری داشته است؟

جان بالبی و نهایتا تحقیقات او به شکل گیری نظریه دلبستگی منجر شد.

سبک تربیتی والدین چه تاثیری بر کودک می گذارد؟

سلامت روان، رشد و شکل گیری شخصیت کودک در سنین بزرگسالی تحت تاثیر قرار می دهد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام