پرسشنامه ارگونومی تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

ارگونومی چیست؟

ارگونومی، مجموعه دانشی است كه از تلفیق علوم زیستی، فیزیولوژی انسانی، سیستم‌ ها و روش ها، طراحی مشاغل و محیط كار به وجود آمده است كه سعی دارد ابزارها، دستگاه‌ ها و محیط كار را با توجه به در نظر گرفتن توانایی های جسمانی، فكری و محدودیت‌ ها و علائق انسان‌ ها، طراحی كند.

معرفی پرسشنامه ارگونومی اختلالات اسکلتی عضلانی

این پرسشنامه در سال 1987 توسط ال.راكين روك و همکاران ساخته شده است.

پرسشنامه بادی مپ، میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی را در افراد می سنجد.

این پرسشنامه دارای 46 سوال است که این سوال ها در 5 مولفه زیر دسته بندی شده اند:

  • ۹ سوال مشخصات فردی (سوال ۱ الی ۹)
  • ۹ سوال از (سوال ۱۰ الی ۱۸) در مورد میزان درد و سوزش و ناراحتی در قسمت های مختلف بدن که این امتیاز میزان درد در نواحی بدن که شامل قسمت های چپ و راست بدن می باشد را مشخص می کند.
  • ۸ سوال فردی از (سوال ۱۹ الی ۲۶) در مورد اختلالات اسکلتی به صورت بلی و خیر و باز پاسخ
  • ۱۲ سوال از (سوال ۲۷ الی ۳۸) که نیازهای فیزیکی شغلی
  • ۸ سوال از (سوال ۳۹ الی ۴۶) که نیازهای روانشناختی شغلی را می سنجد.

همچنین پرسشنامه نوردیک دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه ارگونومی تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی چیست؟

این پرسشنامه میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی را در افراد می سنجد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری و تفسیر است.

ارگونومی چیست؟

مجموعه دانشی است كه از تلفیق علوم زیستی، فیزیولوژی انسانی، سیستم‌ ها و روش ها، طراحی مشاغل و محیط كار به وجود آمده است كه سعی دارد ابزارها، دستگاه‌ها و محیط كار را با توجه به در نظر گرفتن توانایی های جسمانی، فكری و محدودیت‌ ها و علائق انسان‌ ها، طراحی كند.

آیا پرسشنامه ارگونومی تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی نام های دیگری دارد؟

بله، به جز این اسم، از این پرسشنامه با نام پرسشنامه بادی مپ و یا پرسشنامه نوردیک یاد می شود.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام