پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ (ECBI)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ (ECBI)

این پرسشنامه توسط آیبرگ و راس در سال 1978 ساخته شده است و یک مقیاس خودگزارشی با هدف ارزیابی رفتارهای مشکل ساز و ایذایی رایج در کودکان و نوجوانان 16-2 سال و در دو مقیاس متفاوت شدت و مشکل، تدوین شده است.

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 5 درجه ای می باشد و دارای 36 سوال است.

پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ (ECBI) دارای روایی و پایایی و نمره گذاری می باشد.

یک فایل مقاله نیز ضمیمه این پرسشنامه شده است.

رفتار کودکان در دوره کودکی توسط والدینشان مشاهده و ثبت می شود. عموما دوره کودکی به عنوان یکی از مهم ترین دوره های زندگی هر فردی شناخته می شود. تاثیراتی که در دوره ی کودکی بر یک کودک اتفاق می افتد و تجربه ی اتفاقات مثبت و یا منفی که خوشایند و یا ناخوشایند کودکان بوده، نمود مستقیمی بر رفتار آنان در زندگی بزرگسالی شان دارد. به عبارت دیگر، هرآنچه که در کودکی برای فرد اتفاق می افتد، در بزرگسالی تاثیراتش را نشان خواهد داد.

کودکان در سنین کمتر و پایین قادر به بیان درخواست ها و نیاز های خود نیستند. کودکان در این سنین توانایی صحبت کردن ندارند و نمی توانند نیاز های خود را به خوبی به دیگران منتقل کنند، در نتیجه درک و مراقبت از کودکان در سنین پایین لازم و ضروری به نظر می رسد. مهم است که والدین به نیاز کودکان توجه کنند و به عنوان یک مراقب همیشه نزدیک کودکان خود باشند.

همچنین نشان دادن رفتار های مشکل ساز در کودکان امری عادی می باشد. رفته رفته و با افزایش سن نیز می توانند رفتار هایی که هم برای کودک و هم برای اطرافیانش خطر ساز و مشکل آفرین می باشند، در کودکان وجود داشته باشند و همچنین دامنه ی این رفتار های مشکل ساز و پرخطر به سنین نوجوانی هم برسد  که در این صورت این رفتار ها باید به نوجوانان گوشزد شود و از نوجوانان خواسته شود که اقدام به اصلاح رفتار خود داشته باشند و در این مسیر نیز به آن ها کمک شود. درست است که شاید کودکان نتوانند این رفتار های تکانشی و ایذایی را در خود اصلاح کنند، اما اصلاح این امر در نوجوانان کاملا ممکن است.

کودکان و نوجوانان در راستای فعالیت ها و رفتار های مشکل ساز، عدم توانایی در انجام تکالیف به موقع و یا مرتب کردن و سازماندهی امورشان را دارند. این بچه ها ممکن است رفتاری که موجب آزار رساندن به دیگران می شود را از خود نشان دهند و با دوستان و یا خواهر و برادرانشان در خانه به بحث و دعوای فیزیکی بپردازند. همچنین گریه کردن بیش از حد، لجبازی با والدین، بی اعتنایی به حرف بزرگتران، گقتن دروغ و یا دزدی نمونه هایی دیگر از این رفتار های مشکل ساز و ایذایی می باشند.

این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی می باشد و شما با مشاهده و ارزیابی رفتار فرزند یا کودک و نوجوانی که خواهان ارزیابی رفتار های مشکل ساز در او هستید، می توانید از این پرسشنامه استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ (ECBI) چیست؟

این پرسشنامه که اساس مقیاس خودگزارشی است، با هدف ارزیابی رفتارهای مشکل ساز و ایذایی رایج در کودکان و نوجوانان 16-2 سال و در دو مقیاس متفاوت شدت و مشکل، تدوین شده است.

این پرسشنامه توسط چه کسی و در چه سالی ساخته شده است؟

این پرسشنامه توسط آیبرگ و راس در سال 1978 ساخته شده است.

این پرسشنامه بر اساس چه مقیاسی است؟

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 5 درجه بوده است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

آیا این پرسشنامه مقاله دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای یک فایل مقاله است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام