پرسشنامه باورهای مذهبی جورج
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (2)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه باورهای مذهبی جورج

این پرسشنامه در سال 1998 توسط جورج ساخته شد.

پرسشنامه باورهای مذهبی جورج بدون هیچ گونه سوگیری و جهت گیری مذهبی ساخته شده است. این پرسشنامه میزان اعتقاد و نزدیکی آزمودنی ها را نسبت به خدا می سنجد.

مذهب

این پرسشنامه دارای 33 سوال است که جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم می باشد.

همچنین این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است.

دانلود رایگان
کاربر ایکشو
4 ماه قبل

خیلی عالی

کاربر ایکشو
5 ماه قبل

خوب بود

نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه باورهای مذهبی جورج چیست؟

این پرسشنامه به سنجش میزان نزدیکی و اعتقاد به خدا می پردازد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری و نحوه تفسیر است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام