پرسشنامه مقیاس تجارب عرفانی (M - scale)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه مقیاس تجارب عرفانی (M - scale)

این پرسشنامه توسط نیما قربانی و همکارانش در سال 2007 ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی تجارب عرفانی بوده است.

پرسشنامه مقیاس تجارب عرفانی (M - scale) دارای 32 سوال می باشد.

مولفه های این پرسشنامه عبارت اند از:

  • عرفان آفاقی
  • عرفان انفسی
  • تفسیر دینی

مقیاس این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرتی می باشد.

پرسشنامه تجربه عرفانی قربانی دارای روایی و پایایی می باشد.

در سراسر این جهان هستی، ادبان و مذاهب مختلفی وجود دارند و هر کدام از این ادیان و مذاهب، راهی به سوی پروردگار و معنویت می باشد. معنویت و اعتقاد به وجود برتر راهی است برای رسیدن به درستی ها و رستگاری.

عرفان یعنی چه؟

عرفان یکی از مسائل و موضوعاتی است که از گذشته تا به اکنون در مورد آن کتاب ها و مطالب گسترده ای وجود دارد. به طور کلی می توان از عرفان به عنوان یک راه برای رسیدن به حقیقت هر چیز یاد کرد. در عرفان افراد برای رسیدن به حقیقت از راه هایی همچون شهود، تجربه ی درونی و ... استفاده می کنند. عرفان را شناختی تعریف کرده اند که درونی و قلبی می باشد. عرفان در مکتب های مختلفی همچون مکتتب بودایی، برهمایی، هندو، زرتشت و حتی در مکاتب مسلمانان هم دیده می شود. در عرفان گفته می شود، که برای اینکه بتوانیم به حقیقت هر چیز برسیم، خیلی نمی توانیم به حواس خودمان که منظور همان حواس پنج گانه است تکیه کنیم؛ پس برای اینکه بتوانیم بدون هیچ واسطه ای به حقایق برسیم، می توانیم از عرفان استفاده کنیم. از عرفان به عنوان علم وجدانی هم یاد می شود.

تجارب عرفانی

نمی توان گفت که تجارب عرفانی برای هر فردی رخ می دهد و امری کاملا طبیعی می باشد؛ خیر. تجارب عرفانی ممکن است برای عده ای از افراد و در هنگام درک واقعیت و طی درک و شهود های قلبی اتفاق بیوفتد. این تجارب عرفانی می توانند انواع مختلفی داشته باشند و در هر فرد هم به صورت متفاوت بروز پیدا کنند.

برای مثال در پی تجربه ی عرفانی یک فرد ممکن است، یک شور و شادی و شعف عجیبی و البته عمیقی را تجربه کند و یا ممکن است همه ی خوبی ها را به خود جذب می کند و غرق در این خوبی ها و خوشی ها شده است. در تجارب عرفانی یک فرد ممکن است از اتفاقات پیش رو و در آینده به نوعی اطلاع  پیدا کند و یا این احساس که گویی در زمان و مکان جای ندارد را داشته باشد. تجربه ی داشتن نوعی احساس واحد بودن و یگانگی یکی از مصداق تجربیات عرفانی می باشد. همانطور که گفتیم، تجربیات عرفانی کاملا با یکدیگر متفاوت اند و نمی توان از همه ی آنان در این قسمت نام برد.

اگر تمایل داشتید که بدانید آیا تجارب عرفانی داشته اید و یا علاقه مند به ارزیابی این موضوع در فرد دیگری بودید، می توانید از این پرسشنامه استفاده کنید.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه مقیاس تجارب عرفانی (M - scale) چیست؟

در این پرسشنامه تجربیات عرفانی بررسی می شود.

این پرسشنامه توسط چه کسی ساخته شده است؟

این پرسشنامه را نیما قربانی ساخته است.

نام دیگر عرفان چیست؟

عرفان را علم وجدانی هم می نامند.

یک نمونه از تجارب عرفانی را نام ببرید.

احساس وحدت و یگانگی یکی از تجارب عرفانی می باشد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام