پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت نسخه دانش آموزان
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت

این پرسشنامه توسط گرشام و الیوت در سال 1990 ساخته شده است. این نسخه از این پرسشنامه ویژه دانش آموزان است.

هدف از ساخت این پرسشنامه بررسی و سنجش مهارت های اجتماعی دانش آموزان می باشد.

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت 27 سوال دارد. در این 27 سوال 4 مولفه ی زیر مورد سنجش قرار می گیرد:

  • خودکنترلی
  • همدلی
  • ابراز وجود
  • همکاری

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت سه درجه ای می باشد.

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و پایایی قابل قبولی است و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، بالای 70/0 گزارش شده است.

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت نسخه دانش آموزان دارای نمره گذاری است.

همچنین یک فایل مقاله نیز ضمیمه شده است.

همیشه تعلیم و تربیت دانش آموزان مد نظر متخصصان و مدیران سازمان آموزش و پرورش در همه ی کشور ها بوده است. اینکه دانش آموزان بر اساس روش های منطقی و به روز دروس مربوط به مقطع سنی شان را به خوبی یاد بگیرند و از آموزش مناسبی برخوردار باشند، دغدغه ی اصلی معلمان و مدیران در مدارس بوده است. کیفیتی که برای تعلیم دانش آموزان به کار برده می شود، دائما مورد ارزیابی توسط مدیران و معلمان قرار دارد.

اما در کنار تعلیم مواد آموزشی و تدریس درست دروس به دانش آموزان موارد مهم دیگری هم وجود دارد که باید مورد تاکید قرار بگیرد. از مهم ترین این موارد، آموختن مهارت های کلیدی و کاربردی به دانش آموزان است. از جمله ی این مهارت ها، تدریس مهارت های اجتماعی می باشد.

مهارت های اجتماعی

دانش آموزان در هر دوره سنی و مقطع تحصیلی که باشند، باید مهارت های اجتماعی را در سطح مطلوب یاد گرفته و به کار ببندند. هرچه یادگیری این مهارت ها در سنین پایین تری اتفاق بیوفتد برای فرد بهتر است. در جریان یادگیری مهارت های اجتماعی، فرد توانایی برقراری ارتباط با افراد را در محیط های اجتماعی فرا می گیرد و قوانین و آداب اجتماعی را آموخته و به کار می بندد.

یادگیری مهارت های اجتماعی شامل موارد بسیاری در حوزه ی اجتماع می باشد و ویژگی های بسیاری تحت مهارت های اجتماعی طبقه بندی می شود. دانش آموزان در جریان یادگیری فرآیند های مهارت های اجتماعی باید همراهی و همکاری با دیگران را به خوبی یاد گرفته و بدانند. مهم است که دانش آموزان مهارت های انجام کار به صورت تیمی را به خوبی بلد باشند و از مزایای کار تیمی بهره ببرند. همچنین دلسوزی و شفقت و مهربانی با هم نوع لازم و ضروری به نظر می رسد؛ اینکه افراد در موقعیت های مختلف دوست و آشنا و یا هر فرد دیگری را درک کرده و همدل آنان باشند، دانش آموزان را در جریان مهارت های اجتماعی توانا می سازد. دانش آموزان باید بدانند که می توانند در هر شرایطی ایده ها و افکار خود را بیان کنند و اگر در جمعی حضور داشتند، نظرات شان را بدون ترس و دلهره بیان کنند. توانایی اظهار و ابراز وجود و بیان خود، یکی دیگر از این مهارت ها توانایی های اجتماعی است. در همین راستا آگاهی از احساسات و عواطف در لحظه هم حائز اهمیت بسیار است.

تمام مواردی که در بالا ذکر شد و مربوط به مهارت های اجتماعی می باشد، در این پرسشنامه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است؛ که در صورت تمایل می توانید از این پرسشنامه بهره بگیرید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت چیست؟

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت به سنجش مهارت های اجتماعی افراد می پردازد.

این پرسشنامه توسط چه کسی و در چه سالی ساخته شده است؟

این پرسشنامه توسط گرشام و الیوت در سال 1990 ساخته شده است.

این پرسشنامه بر اساس چه مقیاسی تهیه شده است؟

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی سه درجه ای ساخته شده است.

این پرسشنامه چند مولفه را مورد ارزیابی قرار می دهد؟

در این پرسشنامه 4 مولفه ی همکاری، همدلی، ابراز خود وخودکنترلی در این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این پرسشنامه چند سوال دارد؟

این پرسشنامه 27 سوال دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

آیا این پرسشنامه مقاله دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای مقاله است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام