پرسشنامه تشخص طلبی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه تشخص طلبی 

این پرسشنامه توسط خدیجه حاتمی و همکارانش ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی میزان تشخص طلبی (گرایش به خاص بودن) در افراد مختلف می باشد.

این پرسشنامه دارای 10 سوال است.

روایی و پایایی پرسشنامه تشخص طلبی تایید شده است.

شخصیت چیست؟

مگر به غیر از این است که همه ی ما انسان ها موجوداتی منحصر به فرد هستیم؟ مجموعه توانایی ها، مهارت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف و ویژگی های شخصیتی که داریم باعث می شود ما یک موجود منحصر به فرد باشیم. هر انسانی دارای شخصیت است و شخصیت به تنهایی باعث می شود ما از یکدیگر متمایز شویم و تبدیل به موجوداتی منحصر به فرد شویم.

روان شناسان شخصیت را یک خصیصه مهم انسانی می دانند و برای بررسی آن  در طول زمان بسیار تلاش کرده اند؛ نظریات متفاوتی که در مورد شخصیت ارائه شده است، تعریف هایی که از شخصیت بیان شده و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته و کماکان انجام می شود، فقط برخی از تلاش روان شناسان در جهت معرفی و توصیف شخصیت است.

شخصیت مجموعه صفات نسبتا پایدار انسانی است؛ همان چیزی است که باعث می شود دو نفر، سه نفر یا صد ها نفر انسان مختلف شبیه یکدیگر نباشند و با یک دیگر فرق کنند. البته وجوه اشتراک در برخی ویژگی های شخصیتی در افراد ممکن است اما علی رغم اینکه ممکن است در برخی صفات شخصیتی اشتراک داشته باشیم باز از یکدیگر متفاوتیم.

به عنوان نمونه درون گرایی یک ویژگی شخصیتی است؛ برخی افراد دارای ویژگی درون گرایی هستند اما آیا همه ی درون گرایان شبیه یکدیگر می باشند؟

تشخص طلبی یعنی چه؟

انواع مختلفی از ویژگی ها و صفات شخصیتی وجود دارد؛ یکی از این ویژگی ها تشخص طلبی است. تشخص طلبی را می توان نوعی گرایش به خاص بودن در افراد تعریف کرد. از نظر محققان، تشخص به معنای ابراز برتر بودن و متفاوت دانستن خود از دیگران است. زمانی که یک فرد تمایل دارد خودش را نسبت به دیگران چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ پوششی، از لحاظ رفتاری و بیانی برتر بداند، دارای ویژگی تشخص طلبی می باشد.

محققی به نام الکساندر ماری یک طبقه بندی از نیازها را ارائه کرده است و نیاز به خودنمایی یا همان تشخص طلبی در این دسته بندی قرار می گیرد. الکساندر ماری می گوید تشخص طلبی نیاز به خودنمایی کردن و خود را از دیگران جدا دانستن و در مرکز توجهات قرار دادن است. یک فرد تشخص طلب تمایل دارد دیگران را تحت تاثیر قرار بدهد، آن ها را سرگرم کند یا کنجکاوی آن ها را تحریک کند.

در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر تشخص طلبی یا خودنمایی داشتید، می توانید از پرسشنامه استاندارد تشخص طلبی استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه تشخص طلبی چیست؟

ارزیابی تشخص طلبی هدف ساخت این پرسشنامه است.

آیا این تست روایی و پایایی دارد؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

این پرسشنامه چند مولفه دارد؟

این پرسشنامه تک مولفه ای است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام