پرسشنامه سنجش رفتار اطلاعاتی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه سنجش رفتار اطلاعاتی

این پرسشنامه توسط زهرا بیگدلی و همکاران ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی  ابعاد مختلف رفتار اطلاعاتی می باشد.

این پرسشنامه دارای 94 سوال و 6 بعد:

  • نیاز اطلاعاتی
  • رفتار اطلاع ­یابی
  • رفتار اطلاع­ جویی
  • مواجهه با اطلاعات
  • اجتناب از اطلاعات
  • استفاده از اطلاعات می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه سنجش رفتار اطلاعاتی تایید شده است.

انسان موجودی است که دائما و به صورت روزانه در معرض اطلاعات مختلف قرار می گیرد؛اطلاعاتی که توسط مغز پردازش می شوند. روند دریافت اطلاعات و پردازش بر روی آن همواره مورد توجه محققان بوده است و تحقیقات زیادی در خصوص انسان و اطلاعات و هر آنچه که به این دو مربوط است، انجام شده و می شود.

رفتار اطلاعاتی چیست؟

رفتار اطلاعاتی یکی از متغیر های مرتبط با انسان و اطلاعات است. منظور از رفتار اطلاعاتی، توصیف روش هایی است که تعامل میان انسان و اطلاعات را توجیه کرده و توضیح می دهد. یکی از نمونه های رفتار اطلاعاتی، شیوه ای است که فرد به دنبال اطلاعات می رود و از اطلاعات به دست آمده در موقعیت مورد نظر استفاده می کند.
پژوهشگران در حیطه رفتار اطلاعاتی، طیف وسیعی از پژوهش را انجام می دهند که هدف از انجام آن ها درک رابطه انسان و اطلاعات به صورت دقیق و همه جانبه است.

نظر محققان مختلف در مورد رفتار اطلاعاتی

جولین و فیشر به عنوان محققانی که در زمینه رفتار اطلاعاتی تحقیق داشته اند، اذعان می کنند، در رفتار اطلاعاتی نیازهای اطلاعاتی افراد مورد توجه است؛ همچنین استفاده هدفمند یا بی هدف از اطلاعات، جستجو و مدیریت در اطلاعات در زمره رفتار اطلاعاتی مورد بررسی قرار می گیرد. یک نکته مهمی که در رابطه با رفتار اطلاعاتی باید به آن توجه داشت، واژه رفتار است؛ در این ترکیب منظور از رفتار فقط آنچه که مشاهده می شود نیست بلکه، احساسات، افکار و اندیشه های فرد هم در رفتار اطلاعاتی مهم و مورد توجه هستند.

از نظر ویلسون، رفتار اطلاعاتی مجموعه رفتارهای فعالانه و غیرفعالانه انسان در ارتباط با منابع اطلاعاتی است. رفتار اطلاع جویی شامل جستجوی هدفمند اطلاعات است که می تواند به طرق مختلف مانند مطالعه کتاب یا جستجو در اینترنت انجام شود. رفتار اطلاع یابی را می توان جزئی از رفتار اطلاع جویی در نظر گرفت که مبتنی بر تعامل با اطلاعات بر مبنای رایانه است. رفتار استفاه از اطلاعات هم رفتارهای بدنی و ذهنی فرد در جهت پیدا کردن اطلاعات است. از سوی دیگر، محققی به نام اسپینک، رفتار اطلاعاتی را مجموعه ای از ریز فرآیند هایی می داند که شامل اطلاع جویی، معنابخشی یا کندوکاو اطلاعاتی می باشد.

در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر رفتار اطلاعاتی از 6 بعد مختلف، نیاز اطلاعاتی، رفتار اطلاع ­یابی، رفتار اطلاع­ جویی، مواجهه با اطلاعات، اجتناب از اطلاعات و استفاده از اطلاعات داشته باشید، می توانید از پرسشنامه استاندارد و معتبر رفتار اطلاعاتی استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

این پرسشنامه چند مولفه دارد؟

این پرسشنامه 6 مولفه دارد.

پرسشنامه سنجش رفتار اطلاعاتی چیست؟

ارزیابی رفتار اطلاعاتی هدف ساخت این پرسشنامه است

آیا این تست روایی و پایایی دارد؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

این پرسشنامه توسط چه کسی ساخته شده است؟

این پرسشنامه توسط زهرا بیگدلی و همکاران ساخته شده است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام