تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه کارکردهای روان شناختی خانواده ایرانی (IFPFS)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه کارکردهای روان شناختی خانواده ایرانی (IFPFS)

این پرسشنامه توسط زهره رحیم زاده و همکاران ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی کارکردهای روانشناختی خانواده های ایرانی می باشد.

این پرسشنامه دارای 89 سوال و 12 مولفه: ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی (عشق و محبت)، معنویت و مذهب، اوقات فراغت، تفریح و سرگرمی، اتحاد، ساختار و سازمان، احساس امنیت، حل تعارض، رفت و آمد و صله رحم، استقلال، کنترل می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه کارکردهای روان شناختی خانواده ایرانی (IFPFS) تایید شده است.

اهمیت خانواده

اگر بخواهیم به یکی از تاثیرگذار ترین و مهم ترین عوامل بر رشد افراد از ابعاد مختلف، اشاره کنیم، باید خانواده را معرفی می کنیم. خانواده اولین محیطی است که هر فردی در آن چشم باز کرده و رشد و پرورش پیدا می کند. خانواده نقش مهمی در شکل گیری ویژگی های شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی و.. دارد.

افراد در محیط خانواده رشد می کنند و در بستر همین محیط تعامل کردن با دیگران را یاد می گیرند. خانواده در رشد، کسب موفقیت، پیشرفت و رسیدن به دستاورهای بزرگ فردی نقش مهمی دارد. به طور کلی می توان گفت، هرچه یک خانواده حامی تر باشد، بیشتر از اعضای خود مراقبت، حمایت و محافظت کند، احتمال رشد فرد بیشتر خواهد بود.

وظیفه تربیت و تعلیم هر فردی به عهده خانواده است؛ خانواده باید در تربیت اعضای خود کوشا باشد و نسبت به فراهم کردن نیازهای اعضای خود حساس باشد. نیازهای افراد فقط به نیازهای فیزیولوژیک منتهی نمی شود، خانواده در قبال ارضای نیازهای روان شناختی افراد تا حد زیادی مسئول است.
اگر بستر خانواده یک بستر سالم و پویا باشد، تعارض و چالش در آن کمتر است؛ امکان رشد در محیط آرام و به دور از چالش بیشتر است. خانواده ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ والدین ایرانی همانند دیگر والدین باید توجه زیادی به فرزندان خود داشته باشند و به فراهم کردن مسائل مختلف در محیط خانواده توجه داشته باشند.

فرزندان باید در بستر خانواده پیشرفت کنند و پدر و مادر وظیفه دارند از فرزند خود حمایت کنند، فرزندان  باید در محیط خانواده عشق و محبت دریافت کند و عشق ورزیدن و محبت کردن به دیگران را یاد بگیرند، عقاید و باورهای مذهبی فرد در خانواده شکل می گیرد و خانواده نسبت به آموختن اصول مذهبی به اعضای خود وظایفی بر عهده دارد.

یک خانواده پویا و سالم زمانی را برای تفریح و سرگرمی دسته جمعی در نظر می گیرد و برای اوقات فراغت برنامه ریزی دارد. مهم تر از هرچیز خانواده باید برای ایجاد امنیت و القای احساس امنیت به اعضای خود تلاش کند. اعضای یک خانواده باید در مورد مسائل مختلف با یکدیگر صحبت کنند و در صورت وجود هر مسئله یا چالشی برای حل آن اقدام کنند. تعارضات و چالش های درون خانوادگی بدون صحبت کردن حل نمی شوند.

خانواده ضمن اینکه از اعضای خود محافظت می کند باید به آن ها اجازه خود مختاری و مستقل بودن دهد. فراموش نکنید رفت و آمد با دیگران و صله رحم تاثیر مثبتی بر روحیه و شادمانی افراد می گذارد.

اگر تمایل به ارزیابی کارکردهای روانشناختی خانواده های ایرانی داشتید، می توانید از این پرسشنامه استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

هدف از ساخت این پرسشنامه چیست؟

ارزیابی کارکردهای روانشناختی خانواده های ایرانی هدف ساخت این پرسشنامه است.

آیا این تست روایی و پایایی دارد؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

این پرسشنامه چند مولفه دارد؟

این پرسشنامه 12 مولفه دارد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام