پرسشنامه کوتاه یادگیری سازمانی کهخایی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه کوتاه یادگیری سازمانی کهخایی

این پرسشنامه توسط کهخایی و همکاران در سال 1396 ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی میزان یادگیری سازمانی می باشد.

این پرسشنامه دارای 11 سوال است.

روایی و پایایی پرسشنامه کوتاه یادگیری سازمانی کهخایی تایید شده است.

ماهیت دنیای امروز بر مبنای پیشرفت و سرعت است؛ در هر حیطه ی شغلی که بنگرید، سرعت تعامل و تلاش برای رشد و پیشرفت را مشاهده می کنید و این مسئله یکی از عوامل مهم در شکل گیری رقابت میان سازمان ها و مشاغل مختلف است. یادگیری سازمانی یکی از عوامل تاثیر گذار بر رشد سازمان ها می باشد.
وجود فرآیند یادگیری در یک سازمان، سازمان را رو به جلو می برد و نسبت به رقبایش پیش می اندازد. علی رغم اثبات تاثیر مثبت یادگیری سازمانی در یک سازمان، محققان حوزه مدیریت بر عملی شدن یادگیری سازمانی در تمام سازمان ها و ایجاد شرایطی برای ایجاد این فرآیند در تمام سازمان ها تردید دارند؛ به عبارت ساده تر، درست است که یادگیری سازمانی اثربخشی بالا و مزایای مثبتی برای سازمان دارد اما ایجاد فرهنگ یادگیری سازمانی کار چندان ساده ای نخواهد بود.

یادگیری سازمانی تقریبا از دهه 1990 مطرح شد اما در سال های اخیر انجام پژوهش در این راستا بیشتر شد و این فرآیند به صورت توسعه یافته مورد توجه قرار گرفت. ارگریس از جمله محققانی بود که در مورد یادگیری سازمانی 40 سال تحقیق و پژوهش کرد. یادگیری سازمانی یک راهکار برای ارتقا دانش، افزایش تعاملات، حفظ مزیت رقابتی پایدار است؛ یادگیری سازمانی اشاره به تمایل سازمان برای یادگیری دارد و یادگیری فقط مختص کارمندان و مدیران نمی شود. یادگیری سازمانی از مجموعه تعاملات بین انطباقی فردی و گروهی و انطباق در سطح سازمان تشکیل شده است.

اعضای یک سازمان به وسیله یادگیری سازمانی مطالب جدید را می آموزند و متوجه خطاهای خود می شوند و برای اصلاح آن ها اقدام می کنند. بهسازی عملکرد سازمان از طریق یادگیری سازمانی کاملا ممکن است. همچنین یادگیری سازمانی را می توان رفتار انطباقی سازمان در طول زمان تعریف کرد.

توجه داشته باشید یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده متفاوت بوده اما این دو اصطلاح اغلب به جای یکدیگر به کار می روند. پژوهشگری به نام تسانگ می گوید، سازمان یادگیرنده سازمانی است که درون خود یادگیری سازمانی دارد اما یادگیری سازمانی انواع مشخصی از فعالیت های درون سازمانی است که به یادگیری منجر می شود.  مهم ترین وجه تشابه این دو اصطلاح اشاره به این موضوع است که، سازمان یادگیرنده یک سازمان است که عملکرد بالایی در یادگیری دارد.

در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر میزان یادگیری سازمانی داشته باشید، می توانید از پرسشنامه کوتاه استاندارد و معتبر یادگیری سازمانی که توسط کهخایی و همکاران ساخته شده است، استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

هدف از ساخت این پرسشنامه چیست؟

ارزیابی یادگیری انطباقی هدف ساخت این پرسشنامه است.

این پرسشنامه چند مولفه دارد؟

این پرسشنامه تک مولفه است.

آیا این پرسشنامه روایی و پایایی دارد؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

این پرسشنامه توسط چه کسی ساخته شده است؟

این پرسشنامه توسط کهخایی و همکاران ساخته شده است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام