پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (KSWBQ)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

سلامت اجتماعی چیست؟

سلامت اجتماعی، توانایی فرد در تعامل موثر با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط ارضاء کننده شخصی و به انجام رساندن نقش‌های اجتماعی است. سلامت ابعاد مختلفی دارد که بیشتر بر ابعاد فردی آن تأکید می شود اما آنچه سلامت یک جامعه را تعیین می کند شاخص هایی است که به عنوان سلامت اجتماعی شناخته می شوند. سلامت اجتماعی دارای ابعاد مختلف روانی، جسمی، اقتصادی و سیاسی است و عوامل متعددی بر آن تأثیر می گذارند.

معرفی پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (KSWBQ)

این پرسشنامه در سال 2004 توسط کییز ساخته شده است.

پرسشنامه KSWBQ به سنجش میزان سلامت اجتماعی افراد در ابعاد زیر می پردازد:

  • انسجام اجتماعی
  • انطباق اجتماعی
  • مشارکت اجتماعی
  • شکوفایی اجتماعی
  • پذیرش اجتماعی

    این پرسشنامه دارای 20 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم می باشد.

همچنین پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری است.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (KSWBQ) چیست؟

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز، به سنجش میزان سلامت اجتماعی افراد در پنج بعد مختلف می پردازد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

سلامت اجتماعی چیست؟

توانایی فرد در تعامل موثر با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط ارضاء کننده شخصی و به انجام رساندن نقش‌های اجتماعی است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام