پرسشنامه کیفیت روابط زوجین کوندی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه کیفیت روابط زوجین کوندی

این پرسشنامه در سال 2016 توسط کوندی و همکارانش ساخته شده است.

پرسشنامه کیفیت روابط زوجین کوندی به سنجش کیفیت و رضایت روابط بین زوجین می پردازد.

این پرسشنامه دارای 9 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم می باشد.

همچنین پرسشنامه روابط زوجین کوندی دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری است.

این پرسشنامه در ایران نیز هنجاریابی شده است.

یک فایل مقاله و فرم انگلیسی این پرسشنامه نیز ضمیمه ی فایل ها شده است.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه کیفیت روابط زوجین کوندی چیست؟

پرسشنامه کیفیت روابط زوجین کوندی به سنجش کیفیت و رضایت روابط بین زوجین می پردازد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

آیا این پرسشنامه مقاله دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای مقاله است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام