پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

اعتماد سازمانی

اعتماد سازمانی به عنوان باور به اینکه کسی می تواند به کسی یا چیزی تکیه یا اعتماد کند تعریف شده است. اعتماد سازمانی به عنوان حدی که شخصی مایل است تا نیت خوبی داشته باشد و به کلام و اعمال افراد دیگر اطمینان داشته باشد، تعریف می شود یا یک حالت روانشناختی است که فرد بر اساس انتظارات مثبت از نیات یا رفتار  دیگری تمایل به پذیرش ریسک از طرف او را دارد، اعتماد به عنوان باور به اینکه کسی می تواند به کسی یا چیزی تکیه یا اعتماد کند تعریف شده است.

این تعریف در نگاه اول به نظر می رسد که آشکار و قابل فهم باشد، اما حقیقت این است که تعریفی خوب و جهانی در مورد اعتماد که قابل کاربرد در همه موقعیت ها باشد، وجود ندارد.

معرفی پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی

این پرسشنامه در سل 2002 توسط مک نایت و چروانی ساخته شده است.

پرسشنامه اعتماد سازمانی، به سنجش میزان اعتماد اعضای یک شرکت یا سازمان در مولفه های زیر می پردازد:

  • اعتماد به همکاران
  • اعتماد به محیط کار
  • اعتماد به مدیریت

این پرسشنامه دارای 18 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

همچنین پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی، دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری می باشد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی چیست؟

برای سنجش میزان اعتماد سازمانی و مولفه های آن می توان از پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی استفاده کرد.

آیا پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی دارای نمره گذاری است؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

آیا پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی دارای روایی و اعتبار است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

اعتماد سازمانی به چه معناست؟

یک حالت روانشناختی است که فرد بر اساس انتظارات مثبت از نیات یا رفتار  دیگری تمایل به پذیرش ریسک از طرف او را دارد، اعتماد به عنوان باور به اینکه کسی می تواند به کسی یا چیزی تکیه یا اعتماد کند تعریف شده است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام