پرسشنامه سازگاری ازدواج
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

سازگاری

در روانشناسی سازگاری عبارت از تفکر فرد دربارۀ خودش و استعدادش برای تبدیل به شخصی کامل عیار است. فرد باید نظراتی دربارۀ خود داشته باشد قبل از اینکه محیط و استفاده از آن در رشد معنای زیادی برای او داشته باشد.

سازگاری زناشویی

معرفی پرسشنامه سازگاری ازدواج

پرسشنامه سازگاری ازدواج در سال 1987 توسط دکتر هارموهان سینگ تدوین شد.

این پرسشنامه برای ویژه افراد متاهل است و دارای دو فرم است که یک فرم برای زنان و یک فرم برای مردان است.

این پرسشنامه به بررسی میزان سازگاری زوجین در زندگی مشترکشان می پردازد.

پرسشنامه سازگاری ازدواج از ده سال تشکیل شده است که جواب های این سوال ها به صورت درجه ای از 1 تا 10 کی می باشد.

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار نیز می باشد.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه سازگاری ازدواج چیست؟

این پرسشنامه به بررسی میزان سازگاری زوجین متاهل در زندگیشان می پردازد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

این پرسشنامه ویزه چه کسانی است؟

پرسشنامه سازگاری ازدواج ویژه افراد متاهل است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام