پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جينکز و مورگان (MJSES)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (6)
  • سوالات متداول

خودکارآمدی تحصیلی

 خودکارآمدی تحصیلی به قضاوت فرد راجع به توانایی ه­ایش برای سازمان و انجام انواع تکالیف آموزشی طرح شده، گفته می­شود.

معرفی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جينک و مورگان (MJSES)

این پرسشنامه در سال 1999 توسط جینکز و مرگان ساخته شده است.

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی برای سنجش میزان خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ساخته شده است.

موفقیت تحصیلی

این پرسشنامه دارای 30 سوال است که جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم می باشد و دارای سه مولفه است که عبارتند از:

  • استعداد
  • کوشش
  • بافت

همچنین پرسشنامه MJSES دارای روایی و اعتبار نیز می باشد.

دانلود رایگان
کاربر ایکشو
2 هفته قبل

عالی

کاربر ایکشو
3 هفته قبل

عالی

کاربر ایکشو
3 هفته قبل

خوب

کاربر ایکشو
3 هفته قبل

عالی

کاربر ایکشو
2 ماه قبل

عالی .عالی ممنونم

کاربر ایکشو
2 ماه قبل

عالی

نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جينکز و مورگان (MJSES)چیست؟

این پرسشنامه به منظور سنجش میزان خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در سه بعد ساخته شده است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

خودکارآمدی تحصیلی چیست؟

خودکارآمدی تحصیلی به قضاوت فرد راجع به توانایی­اش برای سازمان و انجام انواع تکالیف آموزشی طرح شده، گفته می­شود.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام