پرسشنامه عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد آموزشی اساتید
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد آموزشی اساتید

این پرسشنامه توسط مجید میر محمدخانی ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد آموزشی اساتید از ابعاد مختلف می باشد.

این پرسشنامه دارای 20 سوال و 2 مولفه:

  • عوامل انگیزش بیرونی
  • عوامل انگیزش درونی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد آموزشی اساتید تایید شده است.

عموم پژوهش هایی که در زمینه علوم تربیتی انجام شده و می شود بر نقش انگیزه بر عملکرد دانش آموزان تاکید دارند؛ پژوهشگران دائما به دنبال یافتن راهکارهایی برای ایجاد و بهبود انگیزه در دانشجویان و دانش آموزان هستند. نقش انگیزه بر عملکرد دانش آموزان و دانشجویان همواره مورد بررسی قرار گرفته و می گیرد. هم محققان و هم فراگیران به موفقیت تحصیلی اهمیت می دهند و به دنبال راهکار هایی برای افزایش میزان موفقیت در حیطه های مختلف هستند. در این میان به نقش اساتید و معلمان بر میزان موفقیت فراگیران توجه می شود. در متون علمی مختلف، به نقش استاد، مهارت و تجربیات او، دانش و تخصصی که دارد بر میزان یادگیری دانش آموزان و دانشجویان اشاره می شود.

اما شاید در کمتر پژوهشی به بررسی عوامل انگیزشی بر عملکرد آموزشی اساتید توجه شده باشد؛ عملکرد بالای دانشجو یا عملکرد بالای اساتید در ارتباط است؛ هرچه یک استاد مهارت بیشتر و عملکرد بالاتری داشته باشد، دانشجو به مطالعه علم و آموزش ترغیب می شود و اگر از اطلاعاتی که استاد در اختیارش می گذارد به خوبی استفاده کند می تواند عملکرد تحصیلی اش را ارتقا دهد.

اما چگونه می توان عملکرد آموزشی استاد را افزایش داد؟ نتیجه اندک پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است، به ما می گویند، عوامل انگیزشی بر عملکرد اساتید تاثیر دارند. عوامل انگیزشی به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم می شوند. عوامل درونی عواملی هستند که با خود فرد در ارتباط است و عوامل بیرونی مجموعه عوامل محیطی هستند که بر عملکرد استاد تاثیر می گذارند.

علاقه استاد به آموزش، تعامل با دانشجویان، کمک برای ارتقای سطح دانش، دانش پژوهشی و علم آموزشی، وجدان اخلاقی بالا، مسئولیت پذیری، احترام به حقوق دانشجو و ارزش نهادن به دانشجو، وجدان حرفه ای و... از جمله عوامل انگیزش درونی هستند که می تواند بر عملکرد آموزشی استاد تاثیر مطلوبی بگذارد. از سوی دیگر، محیط آموزشی غنی، احترام و ارزشی که مدیران برای استاد قائل اند، تلاش برای رفع نیازهای استاد، فراهم کردن رفاه شغلی، در نظر گرفتن حقوق و مزایای خوب برای استاد، ارج نهادن به فعالیت هایی که استاد در جهت ارتقای دانشجو انجام می دهد، از جمله عوامل انگیزشی بیرونی می باشد که بر عملکرد آموزشی استاد اثر می گذارد.

در این پرسشنامه عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد آموزشی اساتید از دو بعد انگیزش درونی و انگیزش بیرونی مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ در صورتی که تمایل به ارزیابی این متغیر داشتید، می توانید از این پرسشنامه استفاده کنید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد آموزشی اساتید چیست؟

ارزیابی عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد آموزشی اساتید از ابعاد مختلف هدف ساخت این پرسشنامه است.

این پرسشنامه چند سوال دارد؟

این پرسشنامه دارای 20 سوال است.

آیا این پرسشنامه روایی و پایایی دارد؟

بله این پرسشنامه روایی و پایایی دارد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام