پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

سرمایه اجتماعی چیست؟

سرمایه اجتماعی مجموعه­ ای نظام ­مند از ارزش ­های غیررسمی، هنجارها، قاعده­ ها و تعهدها است که در جامعه استقرار یافته، باعث تسهیل و کارآمدی مناسبات میان اعضای آن جامعه شده و ظرفیت­ هایی برای دستیابی به هدف­ های خاص پدید می ­آورد.

معرفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت

این پرسشنامه در سال 1998 توسط ناهاپیت و گوشال ساخته شده است.

مدیریت

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه بعد طبقه بندی گرده و می سنجد که عبارتند از:

  • شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم ­کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم­ های معانی مشترک در میان گروه ­ها است.
  • رابطه ای: عنصر رابطه ­ای سرمایه اجتماعی توصیف ­کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می­ کنند.
  • ساختاری: این عنصر سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس ­های بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید.

این پرسشنامه دارای 22 سوال است که جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد.

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت چیست؟

این پرسشنامه به بررسی سرمایه های اجتماعی می پردازد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری و تفسیر است.

سرمایه اجتماعی چیست؟

مجموعه­ ای نظام ­مند از ارزش ­های غیررسمی، هنجارها، قاعده­ ها و تعهدها است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام